۱۰ اشتباه درباره تست نرم‌افزار

  1. تست باید به صورت مستقل و جدا از فرآیند توسعه انجام شود.
  2. قبل از پایان کدنویسی، نمی‌توان تست انجام داد.
  3. لازم است یک واحد سازمانی جداگانه برای تست ایجاد کرد.
  4. یک نفر باید مدیریت کارهای مربوط به تست را به عهده بگیرد.
  5. تست باید در آخرین مرحله انجام شود.
  6. برای اجرای تست‌ها لازم است که برنامه‌ریزی کرده و بر اساس آن عمل کنیم.
  7. رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصدی تست خودکار، بسیار هزینه‌بر است.
  8. نوشتن تست باعث کند شدن سرعت توسعه محصول می‌شود.
  9. برای مدیریت تست‌ به ابزارهای پیشرفته و گران نیاز داریم.
  10. تست باید توسط تسترها انجام شود.

————————————————
برداشت آزاد از کتاب: Practices for Scaling Lean & Agile Development

بیشتر بخوانید :   ارزش الماس در جهان