لیست میانبرهای کاربردی اندروید استودیو

در این مقاله از آموزش های مرکز درس، کلید های میانبر کاربردی برای سریعتر کارکردن با اندروید استودیو و برنامه نویسی راحت تر را در قالب یک جدول در اختیارتان قرار می دهیم.

میان ‌برهای صفحه کلید

توصیف ویندوز/لینوکس مک
عمومی
ذخیره کردن کنترل + s دستور(کماند)+s
همگام‌سازی کنترل + آلت + y کماند+ آپشن +y
ماکزیمم/مینیمم‌کردن ویرایش‌کننده کنترل+شیفت + اف۱۲ کنترل+کماند+اف۱۲
افزودن به مورد علاقه‌ها آلت+شیفت +اف آپشن+شیفت+اف
بررسی فایل آلت + شیفت + i آپشن + شیفت + i
بازکردن تنظیمات کنترل+آلت +s کماند + ,
بازکردن ساختار پروژه کنترل+آلت+شیفت+s کماند + نقطه ویرگول
جستجوکردن در استودیو
جستجوکردن هرچیزی دوبار فشاردادن شیفت دوبار فشاردادن شیفت
پیداکردن کنترل + f کماند+f
پیداکردن بعدی F3 کماند+g
پیداکردن قبلی شیفت + f3 کماند+شیفت+g
جایگزین کردن کنترل + r کماند + r
جستجوی نماد کنترل+آلت+شیفت+n کماند+آپشن+o
یافتن کلاس کنترل+n کماند + o
پیداکردن فایل کنترل+شیفت+n کماند+شیفت+o
پیداکردن در مسیر کنترل+شیفت+f کماند+شیفت+f
پرش به منبع F4/control +اینتر F4/command+ جهت پایین
بازکردن ویراینده در پنجره جدید شیفت+f4 شیفت+f4
فایل‌های اخیرا بازشده کنترل+e کماند+e
فایل‌های اخیرا ویرایش‌شده کنترل+شیفت+e کماند+شیفت+e
بستن نوار ویراینده فعال کنترل + f4 کماند+w
برگشت به پنجره ویرایش از پنجره ابزار Esc Esc
مخفی کردن پنجره ابزار فعال شیفت+اسکیپ(Esc) شیفت+اسکیپ(Esc)
رفتن به خط کنترل + g کماند+L
تغییر اندازه
زوم‌کردن یا کوچک کردن کنترل + (+یا-) کماند +(+یا-)
هم‌اندازه با صفحه نمایش کنترل + صفر کماند + صفر
سایز واقعی کنترل + شیفت + ۱ کماند + شیفت + ۱
ابزار طراحی: طرح بندی
اتصال بین طراحی و بلوپرینت B B
اتصال بین تصویر و منظره O O
اتصال دستگاه‌ها D D
رفرش اجباری R R
حذف قیود دلیت(Delete) دلیت(Delete)
زوم کردن کنترل + (+) کماند+ (+)
کوچک کردن کنترل + (-) کماند + (-)
زوم‌کردن به میزان تمام صفحه کنترل + o کماند+ o
رفتن به XML کنترل + B کماند + B
انتخاب تمام مولفه‌ها کنترل + A کماند + A
انتخاب چند مولفه شیفت + کلیک شیفت + کلیک
ابزار طراحی:تعیین مسیر
زوم کردن کنترل + (+) کماند+ (+)
کوچک کردن کنترل + (-) کماند + (-)
زوم‌کردن به میزان تمام صفحه کنترل + o کماند+ o
رفتن به XML کنترل + B کماند + B
ایجاد سیکل بین مقصدها شیفت + تب شیفت + تب(Tab)
انتخاب تمام مولفه‌ها کنترل + A کماند + A
انتخاب چند مولفه شیفت + کلیک شیفت + کلیک
کدنویسی
تولید کد آلت + اینسرت(insert) کماند + N
لغو روش‌ها کنترل + O کنترل + O
به کارگیری روش‌ها کنترل + i کنترل + i
حذف خط در هشتگ کنترل + y کماند + backspace
ازبین بردن یا بسط دادن کد کنترل + (+یا-) کماند + (+یا-)
ازبین بردن یا بسط تمام کدها کنترل
+ شیفت + (+یا-)
کماند+شیفت+ (+یا-)
کپی کردن از خط انتخابی کنترل + d کماند + d
تکمیل کد کنترل + فاصله(اسپیس) کنترل + فاصله
تکمیل کد هوشمند کنترل+شیفت + فاصله کنترل+شیفت + فاصله
تکمیل جمله کنترل + شیفت + اینتر کماند + شیفت + اینتر
نشان‌دادن پارامترهای متد انتخابی کنترل + p کماند+p
رفتن به اعلانات(مستقیما) کنترل + کلیک کماند + کلیک
رفتن به اجراها کنترل + آلت + b کماند + آلت + b
رفتن به سوپرمتد کنترل + u کماند+u
اتصال بوک‌مارک(نشانه) F11 F3
اتصال نشانه با منمونیک کنترل + f11 آپشن+f3
حرکت به ابتدای کد کنترل +[ آپشن + کماند+[
حرکت به انتهای کد کنترل + ] آپشن + کماند+]
انتخاب ابتدای کد کنترل + شیفت+ [ آپشن+کماند+شیفت+[
انتخاب انتهای کد کنترل+شیفت+] آپشن+کماند+شیفت+]
حذف از انتهای کلمه کنترل+دلیت آپشن+دلیت
حذف از ابتدای کلمه کنترل+بک اسپیس آپشن+بک اسپیس
بهینه‌سازی ورودی‌ها(ایمپورت‌ها) کنترل+آلت+o کنترل+آپشن+o
رفع سریع مشکلات پروژه آلت+اینتر آپشن+ اینتر
ری‌فرمت کردن کد کنترل+آلت+ L کماند+ آپشن + L
برجسته‌کردن خودکار خطوط کنترل+آلت + I کنترل+ آپشن+ I
برجسته/غیربرجسته کردن خطوط شیفت+تب شیفت+تب
اتصال هوشند خط کنترل+شیفت+J کنترل+شیفت+J
جداسازی هوشمند خط کنترل + اینتر کماند + اینتر
آغاز خط جدید شیفت + اینتر شیفت + اینتر
مشخص‌کردن خطای قبلی /بعدی F2 F2
ایجاد و اجرا
ایجاد کنترل + F9 کماند + F9
ایجاد و اجرا شیفت + F10 کنترل+ R
ایجاد تغییرات‌و آغاز مجدد فعالیت کنترل+F10 کنترل+کماند+R
اعمال تغییرات کد کنترل + آلت + F10 کنترل+شیفت+کماند+R
اشکال زدایی
اشکال زدایی شیفت + F9 کنترل + D
ارجاع به مکان نما آلت+F9 آپشن + F9
ارزیابی اکسپرشن آلت+F8 آپشن+ F8
ادامه برنامه F9 کماند + آپشن+ R
اتصال نقاط انفصال کنترل+ F8 کماند+F8
مشاهده نقاط انفصال کنترل+شیفت+ F8 کماند+شیفت + F8
بازسازی
کپی کردن F5 F5
حرکت کردن F6 F6
حذف ایمن آلت+دلیت کماند+ دلیت
نام‌گذاری مجدد شیفت + F6 شیفت + F6
تغییر علامت کنترل+ F6 کماند+F6
استخراج روش کنترل+آلت+M کماند+آپشن+M
استخراج متغیر کنترل+آلت+V کماند+آپشن+V
استخراج فیلد کنترل+آلت+F کماند+آپشن+F
استخراج ثابت کنترل+آلت+C کماند+ آپشن+ C
استخراج پارامتر کنترل + آلت + P کماند+آپشن+P
کنترل ورژن(نسخه)
انتقال پروژه به VCS کنترل+K کماند+K
آپدیت پروژه توسط VCS کنترل+T کماند+T
مشاهده تغییرات اخیر آلت + شیفت + C آپشن + شیفت + C
بازکردن VCS popup آلت + ̓ کنترل + v