معدن طلای Ayanfuri

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعیت

معدن طلای Ayanfuri در غرب و شمال غرب Accra در مرکز غنا واقع شده است.

– زمین شناسی

کانی زایی در Ayanfuri به صورت غیرمعمول در قسمت گرانیتی آلتره شده انجام می شود، و ۳۰۰۰۰۰ تن کانسنگ در سال از طریق لیچینگ کربن (CIP) مورد فرآوری قرار خواهند گرفت

در Ayanfuri 15037 انس طلا با ارزش ۱۹۰ دلار تولید شد. میزان ذخایر اکسیده اضافی معدن ۳۴۱۹۰۰ تن با عیار ۵/۱ گرم درتندر آنومالی Besem North تعیین گردید. منطقه کانی زایی دارای ۳۵۰ متر طول در Ntwentwena East بوده است.

– معدنکاری

معدن طلای روباز Ayanfuri بر روی روند Akropong واقع شده است. در گزارش سال گذشته، تولیدات Ayanfuri در مقیاس کاهشی در نیمه اول سال مانند بسیاری از کانسارهای استخراجی و معادن قدیمی مرتب گردید. Ayanfuri درمجموع ۱۱۵۱۷انس طلا در سال ۲۰۰۱ تولید نمود. گرچه معدنکاری در اواخر دومین فصل سال متوقف گردید.

میزان تولیدات طلا به ۴۴۴۲۴ انس، با ارزش ۲۰۲ دلار برای هر انس در سال ۱۹۹۹ رسید که نسبت به ۴۶۲۹۰ انس در سال ۱۹۹۸، کاهش نشان می دهد. بازیافت فلزی از لیچینگ، گرچه دارای پیشرفت ۸۵ درصدی بوده اما قابل مقایسه با ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۸ می باشد.

در گذشته میزان تولیدات معادن Obuasi/Ayanfuri متعلق به شرکت AngloGold Ashanti بیش از ۲۹ میلیون انس طلا و ذخیره ای درحدود ۳۴ میلیون بوده است.