معادن طلای آذربایجان کجاست؟

آذربایجان به لحاظ موقعیت جغرافیایى و ساختار زمین شناسى داراى معادن و کانى هاى گرانبهایى از جمله طلا می باشد. همچنان حوزه ها و مرزهاى شناخته نشده و یا به عمد شناخته نشده اى را نیز قطعاً در این منطقه وجود دارد.

محل قرارگیری معادن طلای آذربایجان

بدیهی است که منطقه آذربایجان روی خطی تیتانیوم قرار گرفته که از ترکیه شروع شده و بعد از گذشت از آذربایجان و مناطق مرکزی ایران به پاکستان متصل می گردد. متأسفانه دستگاه هاى ذی ربط عنوان مى کنند که اطلاعات دقیقى راجعبه سنگ ها و فلزات گرانبها و نیمه گرانبها ندارند.

علاوه بر این اندیسها و کانسارهای طلا، مناطقی دیگری نیز وجود دارند که دارای پتانسیلهای غنی از ذخایر طلا می باشند ولی به علت اینکه در این مناطق مطالعات زمین شناسی و اکتشافی مهمی  صورت نگرفته است توانایی های معدنی این مناطق بطور صحیح شناخته نشده است. علاوه بر این به علت اینکه ذخایر طلا به همراه سایر کانیها مانند نقره، مس و غیره یافت می شوند به دلیل استخراج و عملیات نادرست، طلای موجود در این معادن از بین می رود.

برخی معادن طلا کشف شده در آذربایجان

– کانسارهای آقا میر، شرف آباد، هیزجان، خوینرود، سیه کلان، کوه قاجار، مازگر، مزرود و انجرد درمنطقه ورزقان

– کانسار نبی جان در شهرستان کلیبر

– کانسار مسجد داغی در شهرستان جلفا

– کانسارهای زگلیک، نقدوز، وزایلیک، قاومیش اولان، ساریخانلو، زرینه رکاب در منطقه اهر

– کانسارهای قره قلات، بایچه باغ و زرشوران در تخت سلیمان

– معدن طلای آق دره و کانسارهای گچه کنبد، گزدره، آی قالاسی، چیچکلو و عربشاه در تیکان تپه

– کانسارهای دیزج تکیه و کلاز در منطقه اشنویه

– کانسارهای شاخ شاخ و اوچ دره در منطقه صائین قالا

– کانسارهای قیزل بولاق، کلیسا کندی و خانگل در منطقه چالدران

– کانسارهای قوچاش در منطقه قره ضیاالدین

– کانسارهای سیدتاج الدین در منطقه تسوج

– کانسار دلقوز داغ در منطقه عجب شیر

– کانسار دوستان در منطقه حسنلو سولدوز

– کانسارهای نازلو قره چمن و تیکمه داش در منطقه بوستان آباد

– معدن طلای خاروانا و اندیس های طلای آرموداق و آقوران در منطقه میانه

– کانسارهای خلف و خمس در منطقه خالخال

– معدن طلای دوست بیگلو و کانسار موئیل در منطقه خیاو (مشکین شهر)

– کانسار اسدآباد، چنگوری، خمارک و خوم دره در منطقه سلطانیه

– کانسار سهرین، سیدکندی، قره آغاج، قره گل، گل تپه، گویجه قیه و مهرجان در زنجان

– کانسار الوند،خلیفه لو، ریزه جین و زه آباد در ابهر

– معدن طلای توزلار در ماهنشان

– کانسار گازرخان در الموت قزوین

– کانسار قلعه سیلوار، داش کسن بهارلو و علی آباد دمق در همدان