معادن طلای آذربایجان

MarkazeDarsDefault.jpg

آذربایجان به لحاظ موقعیت جغرافیایى و ساختار زمین شناسى داراى معادن و کانى هاى گرانبهایى از جمله طلا می باشد. همچنان حوزه ها و مرزهاى شناخته نشده و یا به عمد شناخته نشده اى را نیز قطعاً در این منطقه وجود دارد.

بدیهی است که منطقه آذربایجان روی خطی تیتانیوم قرار گرفته که از ترکیه شروع شده و بعد از گذشت از آذربایجان و مناطق مرکزی ایران به پاکستان متصل می گردد. متأسفانه دستگاه هاى ذی ربط عنوان مى کنند که اطلاعات دقیقى راجعبه سنگ ها و فلزات گرانبها و نیمه گرانبها ندارند.

علاوه بر این اندیسها و کانسارهای طلا، مناطقی دیگری نیز وجود دارند که دارای پتانسیلهای غنی از ذخایر طلا می باشند ولی به علت اینکه در این مناطق مطالعات زمین شناسی و اکتشافی مهمی  صورت نگرفته است توانایی های معدنی این مناطق بطور صحیح شناخته نشده است. علاوه بر این به علت اینکه ذخایر طلا به همراه سایر کانیها مانند نقره، مس و غیره یافت می شوند به دلیل استخراج و عملیات نادرست، طلای موجود در این معادن از بین می رود.

برخی معادن طلا کشف شده در آذربایجان به شرح زیر می باشد.

– کانسارهای آقا میر، شرف آباد، هیزجان، خوینرود، سیه کلان، کوه قاجار، مازگر، مزرود و انجرد درمنطقه ورزقان

– کانسار نبی جان در شهرستان کلیبر

– کانسار مسجد داغی در شهرستان جلفا

– کانسارهای زگلیک، نقدوز، وزایلیک، قاومیش اولان، ساریخانلو، زرینه رکاب در منطقه اهر

– کانسارهای قره قلات، بایچه باغ و زرشوران در تخت سلیمان

– معدن طلای آق دره و کانسارهای گچه کنبد، گزدره، آی قالاسی، چیچکلو و عربشاه در تیکان تپه

– کانسارهای دیزج تکیه و کلاز در منطقه اشنویه

– کانسارهای شاخ شاخ و اوچ دره در منطقه صائین قالا

– کانسارهای قیزل بولاق، کلیسا کندی و خانگل در منطقه چالدران

– کانسارهای قوچاش در منطقه قره ضیاالدین

– کانسارهای سیدتاج الدین در منطقه تسوج

– کانسار دلقوز داغ در منطقه عجب شیر

– کانسار دوستان در منطقه حسنلو سولدوز

– کانسارهای نازلو قره چمن و تیکمه داش در منطقه بوستان آباد

– معدن طلای خاروانا و اندیس های طلای آرموداق و آقوران در منطقه میانه

– کانسارهای خلف و خمس در منطقه خالخال

– معدن طلای دوست بیگلو و کانسار موئیل در منطقه خیاو (مشکین شهر)

– کانسار اسدآباد، چنگوری، خمارک و خوم دره در منطقه سلطانیه

– کانسار سهرین، سیدکندی، قره آغاج، قره گل، گل تپه، گویجه قیه و مهرجان در زنجان

– کانسار الوند،خلیفه لو، ریزه جین و زه آباد در ابهر

– معدن طلای توزلار در ماهنشان

– کانسار گازرخان در الموت قزوین

– کانسار قلعه سیلوار، داش کسن بهارلو و علی آباد دمق در همدان