درخواست همکاری

مرکز درس یک وبسایت آموزشی با هدف تولید محتوا و ویدیو های آموزش می باشد که در راستای آموزش با کیفیت گام برداشته است. مدرسین مجموعه، گروهی از افراد مجرب و مستعد و با تجربه می باشد که اولویت آن ها ارائه بهترین نوع آموزش به دانشجویان عزیز است. اگر شما هم می خواهید عضوی از خانواده ی آموزشی مرکز درس باشید و آموزه های خود را در اختیار متقاضیان قرار دهید ، ابتدا قوانین همکاری با ما را بخوانید سپس از طریق ارسال رزومه، مشخصات و توانایی های خود را برای ما ارسال کنید.

 

فرایند همکاری با مرکز درس

۱) درخواست همکاری

ارسال فرم مشخصات برای هماهنگی اولیه و اعلام توانایی ها و دروس پیشنهادی توسط مدرس

۲) ارسال سر فصل

ارسال سرفصل دروس توسط مدرس و هماهنگی جهت ارسال فیلم پیش ضبط

۳) هماهنگی ضبط نهایی

تکمیل فرم قرارداد و شروع همکاری رسمی
ویژگی‌ دوره های مرکز درس

۱) موضوع جدید و یا نسخه تکمیلی از آموزش‌های منتشر شده در سایت مرکز درس باشد.

۲) مدت زمان آموزش مورد نظر کوتاه و مناسب باشد.

۳) ابتدا و انتهای فیلم ضبط شده ، قالب اختصاصی مرکز درس با حضور همان مدرس قرار می گیرد.

۴) بر روی روند آموزش و توصیحات تسلط و تجربه آموزشی داشته باشید.

 

پرداخت و تسویه حساب با مدرسین :

گروه مالی مرکز درس برای تسویه حساب و پرداختی مدرسین، سعی می کند بهترین و راحت ترین راه را با وجود دو روش، در اختیار مدرسین قرار دهد تا این تصمیم گیری به انتخاب و توافق آن ها باشد.

طرح پرداخت یک باره : در این طرح به ازای آموزش منتشر شده، مدرس آموزش، مبلغی را برای یک بار به عنوان حق التألیف آموزش دریافت می کند. دریافتی مدرس وابسته به فروش آموزش و استقبال دانشجویان از آن نیست و مدرس از ابتدا کل مبلغ مرتبط با ارائه آموزش را می داند و دقیقا همان را دریافت خواهد کرد. این طرح کمک می کند که مدرسین مطمئن باشند که دریافتی آنها، تحت الشعاع استقبال احتمالا کم از آموزش با عنوان خاص، قرار نخواهد گرفت.

طرح مشارکت و درصدی : اگر پلن مشارکتی انتخاب شود، مدرس در بازه های زمانی مشخص، سهم (درصد) مشخصی از فروش و درآمد را تا زمانی که آموزش به فروش می رسد، دریافت می نماید. در این پلن، پرداخت های مالی در بازه های یک ماهه و به صورت منظم در تاریخ های معین انجام می شوند.