آموزش بوردر در CSS3

با استفاده از CSS3 می توانید تصاویر را روی حاشیه ها یا همان مرزهای یک عنصر اعمال کنید که ما در این مقاله از مرکز درس نحوه استفاده از border ها را آموزش می دهیم.

نکته: در این متن حاشیه معادل بوردر یا مرز ترجمه گردیده است.

استفاده از حاشیه ها در CSS3

CSS3 دو ویژگی جدید برای طراحی زیباتر حاشیه های یک عنصر فراهم می کند – ویژگیborder-image  برای اضافه کردن تصاویر به حاشیه ها و ویژگیborder-radius  برای ساخت گوشه های گرد بدون استفاده از هر گونه تصویر دیگری به کار می روند.

در بخش زیر این ویژگی های جدید حاشیه در CSS3 برای شما شرح داده می شود.

ایجاد گوشه های گرد CSS3

از ویژگیborder-radius  می توان برای ایجاد گوشه های گرد استفاده کرد. این ویژگی به طور معمول شکل گوشه لبه حاشیه بیرونی را مشخص می کند. قبل از CSS3، تصاویر برش خورده برای ایجاد گوشه های گرد استفاده می شد که بسیار آزار دهنده بود.

مثال

.box {

width: 300px;

height: 150px;

background: #ffb6c1;

border: 2px solid #f08080;

border-radius: 20px;

}

افزودن تصاویر به حاشیه در CSS3

ویژگی border-image به شما امکان می دهد تا یک تصویر برای حاشیه عنصر تعیین کنید.

طراحی حاشیه از طرفین و گوشه های تصویر مشخص شده در URL منبع border-image ایجاد شده است. تصویر حاشیه ممکن است به روش های مختلف برای تناسب با اندازه ناحیه تصویر حاشیه، برش، تکرار، تغییر اندازه و یا کشیده شده باشد.

مثال

.box {

width: 300px;

height: 150px;

border: 15px solid transparent;

-webkit-border-image: url(“border.png”) ۳۰ ۳۰ round; /* 3.1-5 سافاری*/

-o-border-image: url(“border.png”) ۳۰ ۳۰ round; /* 11-12.1 اپرا */

border-image: url(“border.png”) ۳۰ ۳۰ round;

}

نکته: گزینه round یک نوع تکرار است که کاشی های تصویر را به گونه ای توزیع می کند که انتهای آن به خوبی وصل شوند.