آموزش تگ br در HTML برای شکست خط

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد یکی دیگر از تگ های مهم html صحبت کنیم. تگ <br> که برای شکست خط در یک پاراگراف استفاده می شود.

به طور کلی در شعر یا آدرس جایی که شکست خط لازم باشد، استفاده می شود. یک تگ خالی است، به این معنی که نیاز به داشتن تگ پایانی ندارد.

نکته: از تگ br برای فاصله انداختن بین دو پاراگراف استفاده نکنید، به جای آن از صفت margin در CSS استفاده کنید.

تفاوت بین <br> و <br/>

از تگ br می توانید به دو روش استفاده کنید: <br> یا <br/>. توصیه می شود از تگ بسته <br/> استفاده کنید زیرا هم در HTML و هم XHTML پشتیبانی می شود.

مثال

<p>If you want to break line<br>in a paragraph,<br>use the br element.</p>

خروجی

تگ BR در HTML و XHTML

تگ br در HTML بسته نمی شود، مثل <br>، در حالی که تگ br باید در XHTML به درستی بسته شود ، مثل <br/>.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<br> بله بله بله بله بله

نکته: تگ br از ویژگی های عمومی و رویداد در HTML پشتیبانی می کند.