معرفی کاربرد تگ cite در HTML

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد تگ <cite> که مستندسازی می کند صحبت کنیم و کار با آن و کاربرد در طول برنامه نویسی را آموزش بدهیم. این تگ یک مرجع یا عنوان برای یک اثر خلاق، محتوای نقل قول شده، کتاب ها، وب سایت ها، یک مقاله تحقیقاتی، یک وبلاگ، نقاشی و .. مشخص می کند.

هدف اصلی از اضافه کردن عنصر ارائه یا شناسایی منبع نقل قول یا هر گونه محتوای دیگری است. محتوای نوشته شده بین تگ به صورت مورب در مرورگر نمایش داده می شود و البته می توان با استفاده از CSS در سند HTML سبک آن را تغییر داد.

ساختار

<cite>Cited Content…….</cite>

در جدول زیر برخی از مشخصات تگ آورده شده است:

خطی نمایش
هر دو تگ شروع و پایان را دارد. تگ شروع / تگ پایان
متنی کاربرد

مثال

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Cite Tag</title>

 </head>

 <body>

    <h2>Example of cite tag</h2>

    <img src=”https://static.javatpoint.com/htmlpages/images/book.jpg” height=”۱۵۰″ width=”۱۲۰″>

              <p>A famous book:

                <cite> Learning Web Design</cite> written by Jennifer Niederst Robbins

              </p>

 </body>

</html>

خروجی

HTML cite tagآموزش تگ cite در HTML

ویژگی ها

ویژگی های خاص تگ

تگ هیچ ویژگی یا صفت خاص منحصر به خود ندارد.

ویژگی های عمومی

تگ از همه ویژگی های عمومی پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد

تگ از همه ویژگی های رویداد پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
بله بله بله بله بله