آموزش ترکیب کردن فرمول ها در اکسل

امتیاز 2.00 ( 1 رای )

در نرم افزار اکسل می توانید با استفاده از عملکرد Concatenate سلول ها را ادغام کنید. استفاده از عملکرد “CONCATENATE” بهترین راه برای ترکیب فرمول های متنی سلول های مختلف و یا ادغام داده ها است.عملکرد CONCATENATE اجازه می دهد تا متن سلول را از چندین سلول به یک سلول واحد آورده و با هم پیوند دهید.

آموزش ترکیب کردن فرمول ها در اکسلC:UsersPCDesktopimage-259.png

بیایید یک مثال بزنیم تا بهتر متوجه شویم چگونه می توان سلولهای متنی را با هم ترکیب کرد.

مثال ۱: ما در محدوده A1:B11 اطلاعاتی داریم (مطابق عکس زیر ردیف اول شامل توضیحات است)، که اولین رشته متنی در ستون A و دومین رشته متنی در ستون B قرار دارد. برای ترکیب هر دو رشته متنی و قرار دادن نتیجه این ترکیب در یک سلول، مراحل زیر را دنبال کنید :

 • سلول C2 را انتخاب کنید (داده ها از ردیف دوم به بعد قرار دارند).
 • فرمول CONCATENATE(A2,” “,B2) را در آن سلول وارد کنید.
 • enter را روی صفحه کلید فشار دهید.
 • این تابع، متن سلول A2 و سلول B2 را با هم ترکیب می کند و درون سلول C2 با یک فاصله و جدا از هم می نویسد.
 • برای ترکیب متن بقیه سلولها، فرمول را کپی کنید.
 • پس از انتخاب فرمول، کلید “CTRL + C” را فشار داده و سلول C3 تا C11 را انتخاب کرده و کلید “CTRL + V” را روی صفحه کلید فشار دهید.

آموزش ترکیب کردن فرمول ها در اکسلC:UsersPCDesktopimg157.jpg

برای ترکیب متن سلولهای مختلف می توانید از فرمول دیگری نیز استفاده کنید:

 • سلول C2 را انتخاب کنید.
 • فرمول A2&” “&B2 را وارد کنید. در اینجا & نماد پیوستگی بین رشته متنی در A2 و رشته متنی در B2 است.
 • enter را روی صفحه کلید فشار دهید.
 • این تابع، متن A2 و B2 را در سلول C2 ترکیب کرده و با یک فاصله جدا از هم می کند.
 • برای ترکیب متن بقیه سلولها، فرمول را کپی کنید.
 • پس از انتخاب فرمول، کلید “CTRL + C” را فشار داده و سلول C3 تا C11 را انتخاب کرده و کلید “CTRL + V” را روی صفحه کلید فشار دهید.

آموزش ترکیب کردن فرمول ها در اکسلC:UsersPCDesktopimg248.jpg

در این مثال ما ۲ رشته را با هم ترکیب کرده ایم. اما در صورت نیاز می توانیم چندین رشته متنی را با هم ترکیب کرده و به صورت یک رشته متنی در آوریم، به شرط این که کل متن موجود در سلول از ۲۵۵ کلمه بیشتر نشود.