کانسار داشکسن (ساری گونای)

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعیت جغرافیایی:

پروژه ی طلا-آنتیموان ساری گونای ( داشکسن سابق ) حدودا در ۶۰ کیلومتری شمال غرب همدان و در گوشه ی جنوب شرق استان کردستان در شمال غرب ایران قرار دارد.

منطقه ی پروژه از دو تپه ی سنگی اصلی ساری گونای و آق داغ تشکیل شده است که توسط تپه های متعددی در شمال احاطه شده به علاوه که تپه های زراعی در جهت های یکدیگر قرار دارند و در سمت غرب و در فاصله ی دورتر دشت وسیعی جای گرفته است.

 ناحیه ی نیمه خشک با بارش محدود به بهار و طوفان ها و برف زمستانی است. به دلیل تاریخچه ی طولانی کشاورزی در حد معاش مرتع داری و دامداری در منطقه ، پوشش گیاهی بومی تنها به مناطق پرشیب سنگی محدود شده و متشکل از علف های بسیارکوتاه است.

 درخت ها تنها در کنار چشمه ها ونهرها رشد می کنند.محل پروژه بر روی یک معدن کوچک آرسنیک و آنتیموان رگه ای در داخل منطقه ای به وسعت ۱۶ کیلومتر مربع از سنگ های پیروکلاستیک و نیمه آتشفشانی حد واسط دگرسان شده الیگومیوسن با دگرسانی آرژیلیک و فیلیک یافت شد.

 این منطقه ی متشکل از نیمه آتشفشان های دگرسان شده ی هیدروترمال با رگه های سولفید آنتیموان / آرسنیک، دارای پتانسیل کانی زایی گسترده ی طلای اپی ترمال شناخته شد. سیلیسی شدن سنگ های این منطقه در برخی مکان ها بسیار شدید است.

 تاریخ معدن کاری ساری گونای به هزاران سال باز می گردد زمانی که این سنگ های پورفیری شدیدا سیلیسی و توف ها برای سنگ آسیاب استخراج می شدند. ( به ویژه در آق داغ (اساس تجاری پروژه ی ساری گونای، همکاری مشترک بین ریوتینتو بر اساس جواز بهره برداری سسکو است که برای آنتیموان صادر شده است.

زمین شناسی:شامل یک مجموعه آتشفشانی نفوذی داسیت- آندزیت پورفیری (میو- پلیوسن) است که در نهشته‌های آواری ژوراسیک جایگزین شده و واحد آهکی سازند قم با زمان الیگومیوسن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. مراکز فعالیت‌های این مجموعه آتشفشانی- نفوذی اسیدی- متوسط به صورت دو گنبد مرتفع یکی در کوه آق داغ و دیگری در کوه ساریگونی تظاهر نموده است.

رگه‌های آنتیموان به ضخامت چند سانتیمتر تا حداکثر ۰.۵ متر در طول چند متر تا ۲۵۰ متر در امتداد شکستگی‌های با روند شمال‌شرق- جنوب‌غرب در حدفاصل بین دو توده گنبدی شکل مذکور سنگ‌های آتشفشانی داسیت تا آندزیت پورفیری و توف‌های مربوطه را قطع نموده و اغلب دارای شیب زیاد (۷۵ تا ۸۵ درجه) می‌باشند. در 12 رگه کوچک و بزرگ رخنمون یافته که در گذشته آز آن‌ها به صورت حفرات و ترانشه‌هایی در امتداد رگه برداشت می‌شده است. آنتیموان به صورت بلورهای شعاعی استیبنیت همراه با ارسنیک، جیوه و طلا در گانگ سیلیس بوده و بیشترین تمرکز آن در رگه‌های شماره ۱۲ و ۵ می‌باشد.

 نمونه‌گیری از رگه‌ها میزان طلا را از چند گرم در تن تا بیش از ۲۶۲ گرم در تن (در بخش میانی رگه‌ها) نشان می‌دهد، ولی در بررسی‌های اخیر هدف کانی‌سازی طلا در رگه‌ها نبوده، بلکه براساس مطالعات ژئوشیمیایی دو زون آنومالی طلا، یکی در کوه ساریگونی و دیگری در کوه آق داغ شناسایی شده که در کوه ساریگونی گسترش محدوده آنومالی ۶۰۰ x1500 متر و در کوه آق داغ دارای گسترش ۶۰۰ ۶۰۰ x متر است.

زون کانی‌سازی در ساریگونی دراری همان روند شمال‌شرق- جنوب‌غرب به صورت یک زون شبکه رگچه‌ای- سیلیسی و برشی در داسیت پورفیرهاست، در حالیکه زون کانی‌سازی آق ‌داغ داسیت پورفیری روشن سیلیسی و آرژیلیتی شده است که فاقدرگچه‌های نازک سیلیسی بوده و کانی‌های فرومنیزین آن کاملاً تجزیه شده است. 

کانی زایی طلا همراه با پیریت های ریز دانه تیره تا خاکستری بوده و همراهی رآلگار و ارپیمان و سیلیس شدن متوسط تا شدید با آن وجود دارد. دگرسانی شدید ایلیتی و فنریتی ( سریسیت غنی از Fe و Si ) نیز معمولا به خوبی در پهنه ی کانی زایی توسعه یافته است.

در ۲۰۰۲ ، فاز سوم حفاری به شناخت بهتر منطقه ی کانی زایی ساری گونای کمک کرد. کانی زایی قابل توجه در مغزه های حفاری حاکی از پیوسته بودن کانی زایی اصلی بین چاه ها داشت. فاز چهارم حفاری در ساری گونای در ۲۰۰۳ انجام شد. در این فاز هدف از عملیات بر به دست آوردن واریوگرام واقعی ساری گونای با خفر یک سری از چاه ها در مقاطع به طول ۳۳ متر در راست و دور از مقاطع قبلی بود، هر چند این برنامه برای توسعه ی واریوگرام کافی نبوده و حفاری متراکم تری نیاز بود. در انتهای ۲۰۰۳ در حدود ۳۷/۱۷۹۷۰ متر حفاری انجام شده بود.

– عملیات اکتشافی انجام شده:

عملیات در رابطه با اکتشاف طلا در کانسار داشکسن شامل مطالعات ژئوشیمیایی، تهیه نقشه زمین‌شناسی- معدنی ۱:۱۰۰۰ و حفر گمانه‌های اکتشافی می‌باشد.

مطالعات ژئوشیمیایی در ۳ مرحله انجام شده است، که در مرحله اول در محدوده‌ای به وسعت تقریبی ۱۰ کیلومتر مربع نمونه‌گیری از پوشش خاکی به صورت شبکه‌ای ۲۰۰×۲۰۰ متر انجام شده است. در مرحله دوم محدوده نمونه‌گیری به حدود ۵/۳ کیلومتر مربع کاهش یافته و نمونه‌گیری در این محدوده به صورت شبکه‌های ۱۰۰×۱۰۰ متری از پوشش خاکی صورت گرفته است.

در مرحله سوم نمونه‌گیری برروی زون‌های آنومالی در شبکه‌های ۲۵×۱۰۰ متری از پوشش خاکی انجام گرفته است.

علاوه بر آن از رخنمون‌های سنگی در زون‌های آنومالی در ساریگونی و آق داغ نمونه‌گیری به صورت نمونه‌برداری شیاری در شبکه‌های 10×100 متر نیز انجام گرفته که در این شبکه‌ها فاصله پروفیل‌ها ۱۰۰ متر و در طول‌ هر پروفیل نمونه‌گیری به صورت تکه‌ای از هر ۱۰ متر یک نمونه انجام گرفته است.

 ضمناً از تونل استخراجی آنتیموان در زیر رگه شماره ۵ که ۲۸۱ متر طول دارد، نمونه‌گیری به صورت شیاری از هر ۲ متر یک نمونه برداشت شده و جهت تعیین میزان طلا آنالیز گردیده است. در امتداد تونل تا فاصله ۱۴۰ متری برشی شدن و سیلیسی شدن بسیار ضعیف و کانی‌سازی پیریت دیده نمی‌شود و از این فاصله به بعد برشی شدن و سیلیسی شدن شدت یافته و کانی‌سازی پیریت حضور چشمگیر دارد.

 نتایج اولیه آنالیز نمونه‌ها میزان طلا را تا فاصله ۱۴۰ متر کمتر از ۵/۰ گرم در تن و از به بعد بیش از ۱ گرم در تن (به طور متوسط۵/۲ گرم در تن) نشان می‌دهد. به طور کلی در این مرحله ۲۰۰۰ نمونه ژئوشیمی در محدوده این کانسار برداشت شده و برای عناصر طلا، نقره، آرسنیک، جیوه، آنتیموان، سرب، روی، بیسموت و کادمیوم آنالیز شده که از این تعداد ۱۲۵۰ نمونه از پوشش خاک و ۷۵۰ نمونه از سنگ برداشت شده است.

برای حفاری در این مرحله از بررسی‌های تعداد ۹ حلقه گمانه با فواصل ۲۰۰ متر برروی آنومالی بزرگ در ساریگونی در نظر گرفته شده است. گمانه‌ها به صورت شیب‌دار با زاویه ۴۵ درجه به سمت شمال‌غرب طراحی شده‌اند، که گمانه اول به عمق حدود ۲۵۰ متر در بخش میانی زون کانی‌سازی حفر شده است. پدیده برشی شدن و سیلیسی شدن که در ارتباط مستقیم با کانی‌زایی طلا می‌باشد، در مغزه‌های این گمانه‌ به خوبی مشاهده گردیده است.

در نیمه اول سال ۲۰۰۰ در ولکانیک‌های شمال ساریگونی (شمال جاده نیبند/ بهارلو) عیار طلا در تپه کائولینیتی این منطقه ۴ میلی‌گرم در تن برآورد شد و از نمونه‌ سنگ‌های آلتره شده نزدیک نیبند حداکثر میلی‌گرم در تن۲ طلا به دست آمد.

در طی سال ۲۰۰۱ نمونه‌های آبراهه‌ای بیشتری برداشت شد. که در مجموع ۱۰۹ نمونه ۴۰ مش آبراهه‌های اطراف پروژه داشکسن در محدوده‌‌ای به وسعت تقریباً 10x 15 کیلومتر را پوشش می‌دهند. از این تعداد تنها پنج نمونه عیار بیش از 100میلی‌گرم در تن را برای طلا نشان دادند (حداکثر ۴۷۴ میلی‌گرم در تن). تقریباً تمام این نمونه‌های آنومال از از آبراهه‌های اصلی مورد اکتشاف واقع شده ساریگونی به دست آمده و نزدیک رگه‌های کار شده قدیمی ارسنیک و آنتیموان واقع شده‌اند. در اینجا دو نمونه آبراهه‌ای استثناء گزارش شده‌اند که برمی‌گردد به سطوح مهمی از طلا و ظاهراً با آنومالی اصلی ساریگونی ارتباطی ندارند. 

یکی از نمونه‌ها که از آبراهه‌ واقع در ۳ کیلومتری جنوب- جنوب‌غربی ساریگونی گرفته شده و عیار طلای ۸۵ میلی‌گرم در تن را نشان داده است. نمونه دیگر که از آبراهه‌های منطقه باباکوه نزدیک روستای جده گویه در جنوب‌غرب ساریگونی گرفته شده وعیار طلای 187 میلی‌گرم در تن را نشان داده است.

در طی برنامه سال ۲۰۰۰ چندین نمونه سنگی و سه نمونه آبراهه‌ای از منطقه چشمه بریخان در شمال منطقه دهگلان برداشت شده است. از ۴ نمونه سنگی گرفته شده از سنگ‌های آلتره شده، تنها یک نمونه آنومالی ژئوشیمیایی ضعیف طلا (۶ میلی‌گرم در تن) و 24/0 درصد ارسنیک را نشان داده است.

 از ۳ نمونه آبراهه‌ای گرفته شده در این محدوده تنها یک نمونه عیار طلای ۱۴ میلی‌گرم در تن را نشان داده و دو نمونه دیگر بیش از ۴۰۰ گرم در تن ارسنیک داشتند. حضور یک محدوده مهم ولکانیک‌های آلتره شده اپی‌ترمال که نمونه‌های سنگی و نمونه‌هایآبراهه‌های مربوط به آن آنومالی ضعیف طلا و آنومالی بالای ارسنیک را نشان داده‌اند، این محدوده را برای پی‌جویی‌های بیشتر پیشنهاد می‌دهد.

در برنامه سال ۲۰۰۱ این محدوده آنومالی ولکانیک‌ها و ساب ولکانیک‌های آلتره شده به وسیله نمونه‌برداری سنگی مجدد دنبال شد. مجموعاً ۱۸ نمونه سنگی از ولکانیک‌های آلتره شده منطقه دهگلان برداشت شده و آنومالی طلا گزارش نشده است. نمونه‌های سنگی آنومالی ارسنیک و آنتیموان را در یک محدوده ۵۰۰ در ۲۰۰ متری با امتداد شمال- شمال‌غرب روستای بریخان نشان داده‌اند.

در مرکز این آنومالی مقدار ارسنیک بین ۸۲۴-۱۷۶۹ گرم در تن گزارش شده است ریوتینتو، ۲۰۰۲-۲۰۰۳). آنتیموان همبستگی خوبی را با ارسنیک نشان می‌دهد و میانگین آن در مرکز محدوده آنومالی ۳۵ گرم در تن گزارش شده است. 

در طی برنامه ۲۰۰۲ این آنومالی ارسنیک آنتیموان به وسیله نمونه‌گیری از پوشش خاکی به صورت شبکه‌۱۰۰×۲۰۰ متر (مجموعاً ۱۸۴ نمونه، محدوده‌ای به وسعت تقریباً ۵/۴ کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد) و برداشت ۱۹ نمونه سنگی پی‌گیری شد. این برنامه نمونه‌برداری خاک به دو آنومالی اصلی ارسنیک ارتباط دارد و تنها ارتباط ضعیفی با آنومالی طلا و فلزات پایه دارد.

 نتایج آنالیز نمونه‌های خاک برداشت شده، یک دسته آنومالی ارسنیک و آنتیموان با روندشمال‌شرق- جنوب‌غرب (در حدود ۵۰۰متر در ۱۰۰۰متر) در جنوب شرقی محدوده مورد مطالعه و آنومالی ارسنیک و آنتیموان دیگری با روند شمال‌غرب- جنوب‌شرق (در حدود ۴۰۰متر در ۹۰۰متر) در شمال‌شرق محدوده مورد مطالعه و نزدیک روستای بریخان را نشان داده‌اند. این دو محدوده آنومالی مهمی هستند که کارهای سال ۲۰۰۳ برروی آن‌ها متمرکز شده است.

در محدوده شمال داشکسن در طی برنامه ۲۰۰۳ تمام آنومالی‌ها (طلا و فلزات پایه) حاصل از برنامه نمونه‌برداری آبراهه‌ای قبلی برای تعیین منشاء مورد کنترل زمینی قرار گرفتند.تقریباً تمام آنومالی‌ها گرفته شده از آبراهه‌های اطراف محدوده پروژه داشکسن متناظر با آنومالی ژئوشیمیایی اصلی ساریگونی و نزدیک کارهای رگه آنتیموان و ارسنیک می‌باشند.

یکی از نمونه‌های گرفته شده از آبراهه‌ تقریباً ۳ کیلومتری جنوب- جنوب‌غرب ساریگونی ۸۵ میلی‌گرم در تن طلا و تنها ۹۵ گرم درتن ارسنیک نشان داده است. منشاء این آنومالی به صورت بخش کوچکی در بلافصل پایین تپه شمالی و جایی که داسیت وآندزیت پورفیری ظاهر شده، همچنین لکه‌هایی از آلتراسیون آرژیلیت و رگه‌‌های فرعی لیمونیتی همراه آن‌ها می‌باشند.

دومین نمونه از آبراهه‌ واقع‌ در منطه باباکوه نزدیک روستای جده‌گویه و در جنوب غرب ساریگونی گرفته شده است. این نمونه عیار طلای ۱۸۷ میلی‌گرم در تن را نشان داده است. نتایج حاصل از نمونه‌ها در این محدوده نزدیک یا پایین‌تر حدود اکتشافی برای طلا است. یک رخنمون کوچک (۲در۳متر) داسیت پورفیری حاوی رگچه‌های ریز (۵/۰ تا ۲ میلی‌متر) و فراوان لیمونیت می‌تواند منشاءاحتمالی این آنومالی باشد.

نتایج حاصل از آزمایش ICP آنومالی دسته‌ای مشخصی را برای ارسنیک، انتیموان، گالن و روی از آبراهه اصلی بین ساریگونی و آق داغ نشان می‌دهند. این آنومالی بر آنومالی نمونه‌های آبراهه‌ای شرح داده شده در بالا منطبق می‌باشد. مقادیر معنی‌دار ارسنیک (میانگین بالاتر از ۵۹۱ گرم در تن)، آنتیموان (بیش از ۱۵۴۰ گرم در تن)، سرب (بیش از ۱۱۷۱ گرم در تن) و روی (بیش از ۲۰۳ گرم در تن) از نمونه‌های آبراهه‌ای نزدیک رگه‌های کارشده ارسنیک- آنتیموان حاصل شده‌اند.

نتایج طلا، ارسنیک، آنتیموان و گالن حاصل از نمونه‌برداری آبراهه‌ای حضور آنومالی ژئوشیمیایی اصلی ساریگونی را تایید می‌کند. 

– پی‌گیری نمونه ‌برداری سنگی :

در سال ۲۰۰۱ مجموعاً ۲۹ نمونه سنگی شیاری از رخنمون‌ آلتره محدوده داشکسن برداشت شد. ۱۶ عدد از این نمونه‌ها برای بررسی گسترش آنومالی ژئوشیمایی اصلی، در طول جاده واقع در ۵/۱ کیلومتری جنوب‌غرب ساریگونی گرفته شده است. تنها دو نمونه مقادیر آنومالی ضعیف طلا (۲۵ و ۶۷ میلی‌گرم در تن) را نشان داده‌‌اند. سه نمونه گرفته شده از محل شروع این جاده فقط در غرب آق داغ مقادیر آنومالی بالای ارسنیک (بیش از ۲۱۳۹ گرم در تن)، آنتیموان (بیش از 1006 گرم در تن) و جیوه (بیش از ۸۷ گرم در تن) را نشان دادند،

که مربوط به آلتراسیون‌های ضعیف کائولینیتی و سریسیتی داسیت پورفیری می‌باشند. تقریباً تمام نمونه‌های گرفته شده در طول این جاده آنومالی‌های رضایت‌بخشی از سرب را نشان داده‌اند که بیشترین مقدار آن ۹۶۲ و ۲۰۹۹ گرم در تن می‌باشد. عیار طلا در نمونه اخیر ۲۵ میلی‌گرم در تن می‌باشد. این دو نمونه مربوط به رخنمون داسیت پورفیری همراه با حضور فراوان رگه‌های قابلتوجه استوک‌ورکی و رگه‌های نازک سیلیسی و اکسیدآهن می‌باشند. در این رگه‌ها گالن مشاهده نشد. این آنومالی‌ها در طول جاده جنوب‌غربی آق داغ- ساریگونی واقع شده‌اند.

۱۳ نمونه سنگی شیاری در محدوده اطراف روستای گوجه- بغلوجه در شمال غرب ساریگونی گرفته شده است. این منطقه باحضور آلتراسیون آرژیلیتی شدید سفید رنگ داسیت‌ها که در یک محل برای کائولن معدن‌کاری شده آست، اشکار می‌شود. بعضی از تپه‌های آرژیلیته شده فقط در شمال‌غرب ساریگونی با یک روند کانی‌زایی شمال‌غربی در ساریگونی و آق داغ مشاهده می‌‌شود.

مقادیر طلا در تمام نمونه‌هایی که از این محل گرفته شده‌اند نزدیک یا زیر حدود اکتشافی بوده است. آنالیز نمونه‌ها به روش ICPتنها آنومالی ارسنیک با عیار میانگین ۵۰ گرم در تن را نشان داده است.

یک نمونه  با عیار ۳۲۷ گرم در تن ارسنیک از رگه‌های آلتره شده ریولیت در داخل معدن سنگ گزارش شده است و اشاره دارد بر کانی‌زایی ضعیف ارسنیک در این محل که کلاً در پرشدگی‌های باریک رگه‌ای اکسید آهن شکل گرفته است.

درمحدوده شمال دهگلان پی‌جویی بریخان،نتایج آنالیز حاصل از نمونه‌برداری پوشش خاکی شبکه‌بندی برنامه ۲۰۰۲ یک دسته آزآنومالی‌های آنتیموان و ارسنیک با روند شمال‌‌شرق- جنوب‌غرب (درحدود ۵۰۰ متر در ۱۰۰۰ متر) در جنوب‌شرق محدوده اکتشافی را نشان داده است. همچنین یک آنومالی دیگر آنتیموان- ارسنیک با روند شمال‌غرب- جنوب‌شرق (در حدود ۴۰۰ متر در ۹۰۰ متر) در شمال‌شرق محدوده اکتشافی و نزدیک روستای بریخان مشخص شده است. همچنین در شمال‌غرب محدوده اکتشافی یک زون آنومالی ضعیف‌تر آنتیموان و ارسنیک وجود دارد.

عیار ارسنیک و آنتیموان در دو زون اصلیبه ترتیب ۲۴۱ تا ۴۰۰ گرم در تن و ۷۰ تا ۳۱۳ گرم در تن بوده است. تنها سه نمونه عیار نسبتاً بالای ۲۰ تا ۷۶ گرم در تن طلا را نشان داده‌اند. تقریباً ۱۰ نمونه خاک در این دو زون اصلی عیار‌های نسبتاً بالای ۱۰۰ تا۲۷۲ گرم در تن سرب و ۲۵۰ تا ۸۵۰ گرم در تن روی را نشان داده‌اند. یک نمونه سنگی شیاری بخش مرکزی آنومالی شمال‌شرقی مقادیر تقریباً بالای طلا (۹۰ میلی‌گرم در تن)، نقره (۶۵ گرم درتن)، جیوه (۱۹ گرم در تن)، مس (۲۵۰ گرم درتن)، سرب (۷۷۰)گرم در تن، ارسنیک (۲۵۷۳ گرم در تن) و آنتیموان (۹۳۰ گرم در تن) را نشان داده‌اند. کنترل صحرایی این نمونه‌ سنگی شیاری در سال ۲۰۰۳ نشان داد که منشاء آن مرتبط با یک رخنمون خیلی کوچک به قطر ۳۰ سانتی‌متر از فیلیت پورفیری آلتره شده می‌باشد، که توسط یک رگه سیلیسی با قطر تقریبی 5 سانتی‌متر قطع شده است.

– خلاصه ای از کارهای انجام شده در معدن داشکسن در زیر آورده شده است:

– اردیبهشت ۱۳۷۸: بازدید ریوتینتو از داشکسن برای بررسی کانی‌زایی آنتیموان ـ آرسنیک

– مرداد ۱۳۷۸: نمونه‌برداری سیستماتیک ناحیه‌ای توسط ریوتینتو، کانی‌زایی در منطقه داشکسن را نشان داد .

– دی ۱۳۷۸: ریوتینتو و شرکت خدمات اکتشافی توافقنامه امضاء کردند، تا بطور مشترک اکتشاف طلا را در داشکسن انجام دهند و اکتشافات معدنی را در این ناحیه توسعه دهند .

• ۷۹ -ـ ۱۳۷۸: برداشت، نقشه‌برداری و نمونه‌برداری سنگها و خاکها در داشکسن برای تعیین کانی‌سازی طلا

 -آبان ۱۳۷۹: امضاء قرار داد پایه با وزارت معادن و فلزات و شروع برنامه حفاری

۱۳۸۰- ـ ۱۳۷۹: ادامه حفاری در داشکسن (۱۴ مورد حفاری (۴۶۷۰ متر) با استفاده از دستگاههای حفاری شرکت خدمات اکتشافی و تایید کانی‌سازی طلا

• ۱۳۸۰ – ـ ۱۳۷۹: آزمایش مقدماتی متالورژی و دستیابی به بازیافتهای متغیر طلا

• ۱۳۸۰- ـ ۱۳۷۹: درخواست ( قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ).

– عملیات انجام شده در داشکسن

– نقشه‌برداری در مقیاس ۳ * ۲ کیلومتر توسط شرکتهای نقشه‌برداری ایرانی

– نقشه‌برداری زمین‌شناسی و نمونه‌برداری خاک و سنگ در منطقه ناهنجار

– بررسی‌های مغناطیس‌زمینی

– ایجاد۱۴ سایت حفاری با استفاده از بلدوزر و ساخت حدود ۶ کیلومتر راه خاکی برای دسترسی به سایتهای حفاری

– تکمیل حفاری ۱۲ چاه در سریگانی و ۲ چاه در آق‌داغ 

– آزمایشات متالورژی برای تعیین بازیافت طلا

نتایج بدست‌آمده تا این کنون نشانگر زون اکسیده با عیار ۶/۱گرم در تن طلا و بازیافت ۸۰% می‌باشد. حفاری نشان می‌دهد که زون ترانزیشنال با عیار حدود 7/1 گرم در تن طلا می‌باشد. بازیافت طلا فقط ۵۰% است. زون سولفیده بالقوه وسیع است. نتایج بدست آمده تا این تاریخ نشان می‌دهد که عیار طلا حدود ۲ گرم در تن و بازیافت ۲۰% است. این منبع در صورتی می‌تواند اقتصادی باشد که مسائل متالورژی آن حل گردد. از دیگر مشکلات وجود مقدار زیاد آرسنیک، آنتیموان، تالیم و جیوه همراه طلا است.