آموزش ساده ترین روش حذف ردیف های خالی در اکسل

در این مقاله از مرکز درس یاد می گیریم که چطور سطرهای خالی یا همان سطرهای بی محتوا را در نرم افزار اکسل ورژن Microsoft Excel 2010 را حذف کنیم.

حذف ردیف های خالی در اکسل

Go to Special: این گزینه دسترسی مستقیم به سلولهای مختلف در اکسل را ممکن می کند. می توانید آدرس سلول را در این پنجره بنویسید و به سرعت آن را پیدا کنید.

کلید میانبر: f5 و Ctrl + G

مسیر اصلی: Home > Find & Select > Go to Special.

بیایید یک مثال بزنیم تا بهتر متوجه شوید چگونه می توان سطرهای خالی را حذف کرد.

درsheet1 یک سری اطلاعات داریم. در ستون A لیست نمایندگان و در ستونهای B تا E اعداد قرار دارند. همان طور که در تصویر پایین می بینید، بعد از هر ورودی یک ردیف خالی داریم. حالا می خواهیم سطرهای خالی را حذف کنیم.

Microsoft Excel 2010C:UsersPCDesktopimg15.png

برای حذف سطرهای خالی مراحل زیر را دنبال کنید:

  • محدوده A2:E22 را انتخاب کنید. این محدوده شامل سطرهای خالی است. کلید Ctrl + G را روی صفحه کلید خود فشار دهید.
  • کادر گفتگوی ‘Go To’ ظاهر می شود. سپس در قسمت Special> بر روی blanks کلیک کنید> سپس OK را بزنید.

Microsoft Excel 2010C:UsersPCDesktopimg25.png

  • فقط ردیف های خالی انتخاب می شوند.

Microsoft Excel 2010C:UsersPCDesktopimg34.png

  • Ctrl + – را روی صفحه کلید خود فشار دهید.
  • کادر محاوره ای Delete ظاهر می شود.

C:UsersPCDesktopimg4.png

  • Shift cells up را انتخاب کرده و سپس بر روی OK کلیک کنید.
  • همه ردیف های خالی حذف می شوند.

Microsoft Excel 2010C:UsersPCDesktopimg5.png

با این روش تنها با استفاده از ۲ کلید میانبر می توانید ردیف های خالی را در نرم افزار اکسل پاک کنید.