چگونگی نمایش نتیجه در یک باکس متنی در php

چگونگی دریافت ورودی از HTML؛ انجام محاسبات و نمایش خروجی در باکس های متنی موضوعی ست که در این مطلب از مرکز درس یاد خواهید گرفت.

می خواهیم یک برنامه بنویسیم که دو عدد را با هم جمع بزند و نتایج را در یک باکس متنی سوم چاپ کند.

برای نمایش خروجی در باکس متنی سوم؛ روش های زیادی وجود دارد. روش اول: دریافت ورودی از HTML، انجام محاسبات و نمایش خروجی در باکس متنی. برای این منظور در اسکریپت PHP در کد نویسی باید نوع ورودی را به صورت “text” با مقدار “output”= استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

if(isset($_POST[‘add’]))

{

$x=$_POST[‘fnum’];

$y=$_POST[‘snum’];

$sum=$x+$y;

echo “Result:”;

}

?>

Enter first number


Enter second number


 

در مثال بالا؛ ابتدا با استفاده از اسکریپت HTML با مقدار “Fnum” برای اولین باکس متنی و مقدار “Snum” برای دومین باکس متنی؛ دو باکس متنی را طراحی کرده ایم. یک دکمه ارسال نیز با نام Add= طراحی نموده ایم.

زمانی که برنامه را اجرا می کنیم؛ منطقی که درون پی اچ پی تعریف شده است؛ از

$_POST[ ]

برای جمع آوری مقادیر یک فرم استفاده شده است. به این ترتیب؛ مقدار را در متغیرهای ($x,$y) ذخیره می کند.

جمع WAP دو عدد و نمایش نتایج در باکس متنی

$x=$_POST[‘fnum’];

$y=$_POST[‘snum’];

$sum=$x+$y;

?>

Result ”/>


Enter first number


Enter second number


 

در مثال بالا؛ باکس متنی درون اسکریپت PHP تعریف شده است. بر خلاف مثال قبلی؛ ما سومین باکس متنی را خارج از اسکریپت پی اچ پی تعریف می کنیم.

ویژگی مقدار تگ برای نمایش خروجی باکس متنی ما یک اسکریپت پی اچ پی درون ویژگی مقدار باکس متنی تعریف کرده ایم.

پر کردن فرم ثبت نام، نمایش خروجی در باکس متنی

ایجاد یک فرم ثبت نام؛ پر کردن همه اطلاعات و نمایش نتایج در باکس متنی در صفحه ی بعدی.

برنامه به عنوان یک form.html ثبت نام ذخیره می شود.

html>

Registration Form

Enter Your Email
Enter Your Password
Enter Your Mobile Number
Enter Your Address