دستبند قابل انعطاف با طرح زنجیر

MarkazeDarsDefault.jpg

این دستبند به طرز جالب توجهی پیچیده به نظر می‌رسد اما با کسب آگاهی در زمینه ساخت آن، به سهولت به ساخت حلقه پی‌خواهید برد. نکته اساسی آن است که حلقه‌چه‌ها باید در اندازه‌های دقیق و صحیح ساخته شوند در غیر این صورت حاصل کار، دستبندی غیر قابل انعطاف خواهد بود.

ابزار مورد نیاز 

–    یک قطعه سیم نقره مدور ۹/۰ میلی‌متری برای ساختن حداقل ۲۵۰ حلقه‌چه
–    یک چفت حلقوی کوچک نقره  

دیگر ابزار اساسی:

–    ماندرل مدور به قطر ۴ میلی‌متر   
–    یک دم‌باریک اضافی
–    یک میخ یا پونز
–    مقداری سیم یا نخ ظریف

این دستبند به طرز جالب توجهی پیچیده به نظر می‌رسد اما با کسب آگاهی در زمینه ساخت آن، به سهولت به ساخت حلقه پی‌خواهید برد. نکته اساسی آن است که حلقه‌چه‌ها باید در اندازه‌های دقیق و صحیح ساخته شوند در غیر این صورت حاصل کار، دستبندی غیر قابل انعطاف خواهد بود.

۱)    با استفاده از سیم و ماندرل ساخت حلقه را شروع کنید (تکنیک ۱۷). آن‌ها را برای به‌کارگیری در مراحل بعدی باز نگه دارید. تعداد حلقه‌ها نیز به اندازه مچ دست بستگی دارد.

۲)    به‌وسیله‌ی دم‌باریک از محکم بودن حلقه‌چه‌ها اطمینان حاصل کنید (تکنیک ۱۷). از وارد کردن فشار زیاد به آن اجتناب ورزید زیرا سبب فرورفتگی‌هایی در آن می‌شود. 

۳)    پس از کسب مهارت، دو حلقه را بسته و قطعه‌ای از سیم یا نخ را از آن‌ها عبور دهید.

۴)    با چکش، میخ یا پونز را وارد لبه میز کارتان کنید و حلقه‌ای از سیم یا نخ را به آن متصل نمایید. قسمت‌های انتهایی نخ یا سیم را گره بزنید. آویزان کردن زنجیر از سیم آسان‌تر به‌نظر می‌رسد. دو حلقه‌چه را وارد این دو حلقه کنید و درز آن‌ها را ببندید.

۵)    حلقه‌های بیشتری را به دو حلقه موجود متصل سازید. هم اکنون شما دارای ۶ حلقه هستید که اساس زنجیرتان را تشکیل می‌دهند. الگوی ساخت حلقه‌های موجود در این دستبند دو به دو است که به ترتیب شماره‌های ۲و۴و۶ و… محاسبه می‌شوند. 

۶)    حال به قسمت مهم‌تر می‌رسیم. جفت سوم حلقه‌ها (۶و۵) را برداشته و آن‌ها را جدا سازید. با ضربه آن‌ها را به عقب کشانیده و محکم نگاه دارید.

۷)    درز بین جفت دوم حلقه(۴و۳) را باز کنید. به این ترتیب بین جفت سوم حلقه‌ها (۶و۵) فاصله ایجاد کنید. حال ۲ یا چند حلقه‌چه را به جفت سوم حلقه‌ها (۶و۵) در قسمت درز اضافه کنید. این عمل را هر بار یک دفعه انجام دهید و از بسته بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید. حلقه‌هایی که شما اضافه کرده‌اید، به ترتیب اولین و دومین حلقه‌ را پس از سه جفت قبلی تشکیل می‌دهند. 

۸)    دو حلقه‌چه دیگر اضافه کنید. به این ترتیب جفت دوم (۴و۳) و جفت سوم (۶و۵) شکل می‌گیرند و حلقه شما به مانند تصویری که مشاهده می‌کنید، در خواهد آمد.(سمت چپ)

۹)    به این کار ادامه دهید. دو حلقه را مانند مرحله قبل به سمت پایین بکشانید و سپس میان آن‌ها فاصله ایجاد کنید و مراحل ۷ و ۸ را  تکرار کنید تا ۶ جفت حلقه‌چه شما کامل گردد(سمت راست) تا زنجیر به اندازه دلخواه برسد.

۱۰)    دو حلقه را بسته و روی یکدیگر لحیم‌کاری کنید (تکنیک ۱۷و۱۱) تا گیره شکل گیرد. حلقه‌های لحیم شده را به انتهای دستبند با استفاده از دو حلقه‌چه متصل کنید.

۱۱)    از سوهان سوزنی مدور برای باز کردن حلقه چفت استفاه کنید تا حلقه‌چه‌ها وارد آن بشوند.

۱۲)    چفت را بر روی قسمت دیگر دستبند به کمک دو حلقه‌چه متصل کرده و محکم ببندید (تکنیک ۱۷)

۱۳)    به کمک انبر، آخرین جفت حلقه‌چه‌ها را دور از بقیه دستبند نگه دارید. درز باید در بالاترین قسمت قرار داشته باشد. به این طریق درز به علت جدا بودن و دوری از دیگر حلقه‌ها به هنگام لحیم، سبب ذوب آن‌ها نمی‌شود. اندکی بوراکس روی درز به‌کار ببرید و از کمی تکه‌ی لحیم نیز استفاده کنید. (تکنیک ۱۱). حلقه را بسته و سپس این کار را با حلقه دیگر انجام دهید. سپس کل دستبند را در آب و نمک قرار داده (تکنیک ۱۰) و دستبند را با رژ و تریپولی پولیش دهید (تکنیک ۶).