ویژگی های عمومی عناصر در HTML

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

به صفات مشترک در همه عناصر html، ویژگی های عمومی گفته می شود. ویژگی های عمومی توسط هر دو عناصر استاندارد و غیر استاندارد پشتیبانی می شوند. صفات عمومی را می توان با همه عناصر استفاده کرد، اگرچه ممکن است روی برخی از عناصر تاثیری نداشته باشد.

تمام ویژگی های عمومی عناصر

در جدول زیر لیست کاملی از ویژگی های عمومی با توضیحات آنها آورده شده است:

نماد HTML Tags List صفات جدید در HTML5 را نشان می دهد.

توضیحات مقدار صفات
یک کلید میانبر روی صفحه کلید برای عنصر فعلی تولید می کند. کاراکتر accesskey
نام کلاس (ها) برای عنصر فعلی تعیین می کند. نام کلاس (ها) معمولا در فایل های css استفاده می شود. نام کلاس class
تعیین می کند که محتوای درون یک فیلد قابل ویرایش باشد یا خیر. true
false
Contenteditable HTML Tags List
مقدار آن برابر با مقدار id در عنصر <menu>ایی می باشد که به عنوان منوی زمینه برای عنصر در نظر گرفته شده است (منوی زمینه با راست کلیک روی عنصر ظاهر می شود). مقدار صفت id در عنصر <menu> contextmenu
داده های خصوصی منحصر به عنصر فعلی را ذخیره می کند. مقادیر آن توسط Javascript قابل دسترسی می باشد. مقادیر سفارشی data-* HTML Tags List
جهت محتوای درون عنصر را مشخص می کند. rtl
ltr
auto
dir
تعیین می کند که محتوای درون عنصر با استفاده از دراگ و دراپ قابلیت جابه جایی داشته باشد یا خیر. true
false
auto
draggable HTML Tags List
تعیین می کند که هنگام رها کردن عنصر پس از کشیدن آن چه عملیاتی انجام شود؛ مانند کپی، انتقال یا پیوند. copy
move
link
dropzone HTML Tags List
عنصر را مخفی شده و در مرورگر نمایش داده نمی شود. hidden HTML Tags List
یک شناسه منحصر به فرد برای عنصر مشخص می کند. مقدار این صفت در CSS و JavaScript قابل استفاده است. یک مقدار منحصر به فرد id
زبان اصلی محتوای عنصر را تعیین می کند. کد زبان lang
برای اعمال ویژگی های CSS خطی به عنصر فعلی استفاده می شود. ویژگی های CSS style
تعیین می کند که آیا محتوای عنصر از نظر خطاهای املایی بررسی شود یا خیر. true
false
spellcheck HTML Tags List
تب ایندکس (یا ترتیب کلید تب) را برای یک عنصر تعیین می کند. عدد tabindex
یک عنوان، نام یا اطلاعات اضافی را درباره عنصر نشان می دهد. متن Title
تعیین می کند که آیا محتوای عنصر هنگام محلی سازی صفحه ترجمه شود یا خیر. yes
no
translate HTML Tags List