آموزش استحصال طلا به روش کوپلاسیون

آموزش استحصال طلا به روش كوپلاسيون

کوپلاسیون یا غالگذاری

کوپلاسیون مرحله ای از تجزیه حرارتی است که فلزات گرانبها از سربی که از یکی از روشها قبلی حاصل شده است؛ جدا می شود. در این مرحله طلا و نقره به صورت ْآلیاژ همراه سرب هستند و در اثر اکسید شدن سرب به PbO از آن جدا می شوند. مرحله کوپلاسیون به طور خلاصه به صورت زیر در این مقاله از مرکز درس تشریح می گردد:

۱)سرب بدست آمده از یکی از روشهای تجزیه حرارتی در داخل یک کوپل قرار داده می شود. کوپل استوانه ای است به قطرتقریبا ۴ cm با سطح فوقانی مقعر جهت قرار دادن سرب. کوپل از ۹۰% خاکستر استخوان و ۱۰% سیمان و کمی آب ساخته می شود. مواد سازنده را مخلوط نموده و در داخل یک پرس دستی شکل می دهند. وزن کوپل باید حداقل ۳۰ گرم باشد؛ زیراقدرت جذب آن معادل هم وزن خود لیتارژ می باشد. قبل از قرار دادن سرب در کوپل، باید آن را در حرارت ۸۷۵ درجه (نقطه ذوب لیتارژ) گرم نمود.  

(۲تا ذوب شدن کامل سرب، در کوره باید بسته نگه داشته شود. سپس در کمی باز می شود، تا شرایط اکسید کننده در داخل کوره ایجاد شود. درجه حرارت کوره حتی الامکان نزدیک به ۸۷۵ نگهداشته می شود

(۳ در مرحله کوپلاسیون، سرب مذاب اکسید شده و به صورت لیتارژ به داخل کوپل نفوذ کرده و جذب آن می گردد. وزن سرب نباید از ۳۰ گرم تجاوز نماید.

(۴اغلب فلزات مزاحم نیز که ممکن است به صورت آلیاژ همراه سرب آمده باشند (مات) در این مرحله اکسید شده و با انحلال در لیتارژ همراه آن به داخل کوپل نفوذ نموده و جذب آن می گردند. ولی در صورت وجود مقادیر زیاد مس و یا آنتیموان، کوپلاسیونمختل می گردد. زیرا اکسید شدن و انحلال آنها در لیتارژ مشکل است. در این حالت قبل از مرحله کوپلاسیون، عملScorification ضروری می باشد.  

(۵در صورت کاهش حرارت کوره به زیر ۸۷۵ درجه سانتیگراد، لیتارژ مذاب منجمد شده و عمل کوپلاسیون متوقف می گردد. در این حالت باید نوک قطعه چوبی بر روی کوپل قرار داده شود تا در اثر سوختن آن لیتارژ منجمد احیاء گردیده و مجددا به صورت سرب مذاب در آید و این عمل ” بازکردن لیتارژ منجمد” خوانده می شود.

(۶سطح سرب مذاب به علت کشش سطحی خیلی زیاد آن محدب می باشد. در جریان عمل کوپلاسیون، قطرات کوچک لیتارژ مذاب بر دیواره کوپل غلطیده و در داخل آن ناپدید می گردند.

در صورت وجود تلور، تلور ید طلا تشکیل می گردد. که آن نیز به داخل کوپل نفوذ نموده و باث کاهش مقدار طلا می گردد.  

۷)نقطه ذوب طلا و نقره خیلی بیش از درجه حرارت کوره (۸۷۵ درجه) می باشد. به همین جهت پس از اتمام لیتارژ مذاب داخل کوپل، به شکل کروی منجمد شده و بر سطح کوپل باقی خواهند ماند.اکسید شدن فلزات مزاحم در آخرین مرحله اکسید شدن سرب صورت می گیرد.

به همین دلیل در پایان عمل درجه حرارت کوره کیم افزایش داده می شود(۹۰۰ درجه). ۸- پس از کامل شدن کوپلاسیون، کوپل از کوره خارج گردیده و پس از خنک شدن، دانه طلا و یا نقره توسط یک پنس ظریف به داخل یک بوته چینی منتقل می گردد تا پس از تمیز نمودن و عاری نمودن از مواد زائد، توزین گردد. ۹- مرحله بعد جدا سازی طلا از نقره می باشد.