طلا در تفسير عليين

MarkazeDarsDefault.jpg

تفسير عليين         61    [سوره آل‏عمران(3): آيه 91] …..  ص : 61

91- مِلْ‏ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً: به مقدار تمام روى زمين، طلا.

تفسير عليين         81    [سوره النساء(4): آيه 20] …..  ص : 81

20- قِنْطاراً: ثروت فراوان، مقدارى از طلا كه پوست گاوى را پر كند.

تفسير عليين         192    [سوره التوبة(9): آيه 35] …..  ص : 192

35- يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ: روزى كه طلا و نقره‏ها را در آتش جهنم داغ مى‏كنند و بر پيشانى و پهلو و پشت آنان مى‏چسبانند. «كىّ» به معناى چسبانيدن چيز داغ بر عضوى از اعضاى بدن.

تفسير عليين         244    [سوره يوسف(12): آيه 70] …..  ص : 244

70- السِّقايَةَ: ظرف مخصوص آب خوردن كه با آن گندم و مانند آن را نيز كيل مى‏كردند. از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه از طلا بوده است.

تفسير عليين         251    [سوره الرعد(13): آيه 17] …..  ص : 251

مِمَّا يُوقِدُونَ: از چيزهايى كه در آتش ذوب مى‏كنند مانند طلا و نقره.

تفسير عليين         291    [سوره الإسراء(17): آيه 93] …..  ص : 291

93- زُخْرُفٍ: طلا و جواهر و هر چيز زينتى.

تفسير عليين         450    [سوره الصافات(37): آيه 125] …..  ص : 450

125- بَعْلًا: به دو معنا آمده است: 1- بت مخصوص كه از طلا ساخته شده بود. 2- ربّ و آقا.

تفسير عليين         492    [سوره الزخرف(43): آيه 35] …..  ص : 492

35- زُخْرُفاً: به دو معنا آمده است: 1- طلا.

تفسير عليين         492    [سوره الزخرف(43): آيه 35] …..  ص : 492

يعنى «جعلنا لهم مع ذلك ذهبا»: علاوه بر آن نقره‏ها طلا هم براى آنان قرار مى‏داديم. 2- هر آنچه دلخواه كافر بود به او مى‏داديم.

تفسير عليين         493    [سوره الزخرف(43): آيه 53] …..  ص : 493

53- أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ: النگوهايى از طلا.

تفسير عليين         592    [سوره الغاشية(88): آيه 14] …..  ص : 592

14- أَكْوابٌ: به دو معناست: 1- جمع «كوب»، به معناى آفتابه بدون لوله و دستگيره. كه مخصوص آب خوردن است. 2- ظرفهاى مخصوص آب خوردن كه از طلا و نقره است.

بیشتر بخوانید :   طراحی سایت بدون کد نویسی با Adobe Muse
ساسان سروشه

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*