عیار طلا

MarkazeDarsDefault.jpg

عیار، در حقیقت مقدار طلای خالص در ۲۴ قسمت از کل فلز است، یعنی اینکه عیار طلای ۱۰۰ درصد خالص ۲۴ است. بهترین طلای تجارتی که در ساخت زیور آلات به کار می رود.۱۵ تا ۱۸ عیار است. سکه های طلا عموما ۶/۲۱ عیار می باشند. یعنی در آنها ۹۰ در صد طلا وجود دارد.

برای تعیین عیار طلا در ایران مقادیر معینی را به عنوان مبنا قرار داده اند، مثلا طلای با عیار 9/999 ، طلای ۲۲ را با عدد ۹۱۶ و عیار ۱۸ را با عدد ۷۵۰ و عیار ۱۴ را با عدد ۵۸۵ نشان می دهند. وقتی می گوییم که طلایی عیارش ۱۸ است منظور این استکه ۷۵۰ قسمت آن از طلای خالص و بقیه آن از فلزاتی مانند نقره، مس و نیکل است. برای تهیه عیار های رنگی طلا می توانیم به سه مورد اشاره کنیم

 (1برای تهیه طلای سفید با عیار ۱۸ می بایست که ۷۵۰ قسمت آنرا طلا،۵۰ قسمت را نقره و ۲۰۰ قسمت را پالادیم، یا ۷۵۰ قسمت آن را طلا،۱۳۵ قسمت آنرا نیکل، 85 قسمت را مس و ۳۰ قسمت را روی در نظر بگیریم.

۲) برای تهیه طلای به رنگ ارغوانی باید نسبتها را به صورت زیر در نظر بگیریم:۴۹/۷۸ درصد طلا و باقی فلز آلومینیوم.

۳)برای تهیه طلای آبی روشن، نیاز به۱۷/۴۶ درصد طلا و 83/53 درصد ایندیم است. عیار طلا به روشهای مختلفی قابل تعیین است،از جمله روش سنتی با استفاده از سنگ محک و تیزاب سلطانی، روش تعیین عیار با دستگاه اسپکتروفتومتر و روش کوپلاسیون. در آزمایشگاه برکلی در کالیفرنیا، طلا از بیسموت ساخته شده است. این کار توسط دستگاه Bevalac که برای شتاب دادن ذرات اتمی طراحی شده است، انجام شد.

این دستگاه یونهای کربن و نئون را به سرعت به سوی بیسموت شلیک می کند که این عمل از اتم بیسموت، قسمتهایی را بهبیرون پرتاب کرده و عنصر سبکتری از نظر جرم اتمی یعنی طلا را بر جای می گذارد.کارکرد این دستگاه، برای یک میلیون اتم طلا حدود ۱۰۰۰۰ دلار، هزینه در برداشت.

در صورتی که قیمت طلای تولید شده در طی کل مدت کمتر از یک میلیاردیم یک سنت قیمت داشت که بیانگر اقتصادی نبودن طرح فوق می باشد. ضمنا در سال ۱۹۴۱ دکتر Kenneth از دانشگاه هاروارد و یکی از همکارانش با به کار گیری یکی از آخرین مدلهای دستگاه اتم شکن موفق به تبدیل جیوه به طلا شدند اما از آنجائیکه طلای بدست آمده از این روش، بسیار جزئی بوده وهزینه تولید آن بسیار بالا بود لذا از ارزش اقتصادی برخودار نگردید.