عيار طلا

MarkazeDarsDefault.jpg

عيار، در حقيقت مقدار طلاي خالص در 24 قسمت از كل فلز است، يعني اينكه عيار طلاي 100 درصد خالص 24 است. بهترين طلاي تجارتي كه در ساخت زيور آلات به كار مي رود.15 تا 18 عيار است. سكه هاي طلا عموما 6/21 عيار مي باشند. يعني در آنها 90 در صد طلا وجود دارد.

براي تعيين عيار طلا در ايران مقادير معيني را به عنوان مبنا قرار داده اند، مثلا طلاي با عيار 9/999 ، طلاي 22 را با عدد 916 و عيار 18 را با عدد 750 و عيار 14 را با عدد 585 نشان مي دهند. وقتي مي گوييم كه طلايي عيارش 18 است منظور اين استكه 750 قسمت آن از طلاي خالص و بقيه آن از فلزاتي مانند نقره، مس و نيكل است. براي تهيه عيار هاي رنگي طلا مي توانيم به سه مورد اشاره كنيم

 (1براي تهيه طلاي سفيد با عيار 18 مي بايست كه 750 قسمت آنرا طلا،50 قسمت را نقره و 200 قسمت را پالاديم، يا 750 قسمت آن را طلا،135 قسمت آنرا نيكل، 85 قسمت را مس و 30 قسمت را روي در نظر بگيريم.

2) براي تهيه طلاي به رنگ ارغواني بايد نسبتها را به صورت زير در نظر بگيريم:49/78 درصد طلا و باقي فلز آلومينيوم.

3)براي تهيه طلاي آبي روشن، نياز به17/46 درصد طلا و 83/53 درصد اينديم است. عيار طلا به روشهاي مختلفي قابل تعيين است،از جمله روش سنتي با استفاده از سنگ محك و تيزاب سلطاني، روش تعيين عيار با دستگاه اسپكتروفتومتر و روش كوپلاسيون. در آزمايشگاه بركلي در كاليفرنيا، طلا از بيسموت ساخته شده است. اين كار توسط دستگاه Bevalac كه براي شتاب دادن ذرات اتمي طراحي شده است، انجام شد.

اين دستگاه يونهاي كربن و نئون را به سرعت به سوي بيسموت شليك مي كند كه اين عمل از اتم بيسموت، قسمتهايي را بهبيرون پرتاب كرده و عنصر سبكتري از نظر جرم اتمي يعني طلا را بر جاي مي گذارد.كاركرد اين دستگاه، براي يك ميليون اتم طلا حدود 10000 دلار، هزينه در برداشت.

در صورتي كه قيمت طلاي توليد شده در طي كل مدت كمتر از يك ميليارديم يك سنت قيمت داشت كه بيانگر اقتصادي نبودن طرح فوق مي باشد. ضمنا در سال 1941 دكتر Kenneth از دانشگاه هاروارد و يكي از همكارانش با به كار گيري يكي از آخرين مدلهاي دستگاه اتم شكن موفق به تبديل جيوه به طلا شدند اما از آنجائيكه طلاي بدست آمده از اين روش، بسيار جزئي بوده وهزينه توليد آن بسيار بالا بود لذا از ارزش اقتصادي برخودار نگرديد.

بیشتر بخوانید :   برترین نرم افزارهای طراحی
ساسان سروشه

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*