ابزار و وسایل طلا سازی

MarkazeDarsDefault.jpg

۱)کوره ذوب

۲) وسایل اندازه گیری الکتریکی

۳) ترمومتر و ترموکوپل

۴) وسایل ایمنی و حفاظتی

۵) کارگاه طلا و جواهرسازی

۶) وسایل تقلیل حجم فلزات قیمتی