جواهرات پنهان

MarkazeDarsDefault.jpg

پیچیدگی یک خارپشت دریایی، شکنندگی و ظرافت یک برگ روی زمین افتاده، سطح ناهموار صخره دریایی، حرارتی که از دهانه یک آتشفشان بیرون می آید. اینها شالوده فرم هایی هستند که الهام بخش و سازمان دهنده اساس کلکسیون جواهرات در هم تنیده کارخانه نیرو (NIIRO)، هستند.

این کلکسیون شامل زیورآلات دست سازی است که علامت مشخصه آنها نوآوری و بافندگی با الگویی بر اساس بی نظمی و بی قاعدگی، براقی، رنگارنگی، اصالت و منحصربفردی مواد استفاده شده است.

نه تنها طراحی آن، بلکه شالوده مواد سازنده نیز از بافت و شکل مواد طبیعی بوده که به زیورآلات تولید شده، حسی از یک بی نظمی آراسته می دهد.