آموزش استفاده از تگ عناوین در HTML

تگ عنوان در html

سرتیتر یا عنوان در HTML با تگ h تعریف می شود. با این تگ html می توان عنوان و زیر عنوان ها (عناوین فرعی) را در صفحه وب نمایش داد. در مرورگر، متن قرار گرفته در تگ های عنوان به صورت توپر نمایش داده می شود و اندازه متن نیز به عدد تگ h بستگی دارد.

شش عنوان مختلف با تگهای <h1> تا <h6>، از بالاترین سطح h1 (عنوان اصلی) تا پایین ترین سطح h6 (عنوان با کمترین اهمیت) در HTML تعریف شده اند.

h1 بزرگترین تگ عنوان و h6 کوچکترین آمی باشد. بنابراین h1 برای مهمترین عنوان و h6 برای کم اهمیت ترین عنوان صفحه استفاده می شوند.

عناوین در HTML به موتور جستجو کمک می کنند تا ساختار صفحه وب را درک و ایندکس (یا شاخص گذاری) کنند.

نکته: کلمه کلیدی اصلی مرتبط با کل محتوای یک صفحه وب باید در تگ عنوان h1 قرار گیرد.

مثال

Heading no. ۱

Heading no. ۲

Heading no. ۳

Heading no. ۴

Heading no. ۵

Heading no. ۶

خروجی

آموزش استفاده از تگ عناوین در HTML

  • عناصر عنوان h1 تا h6 فقط باید برای سرتیترها استفاده شوند و نباید به منظور توپرکردن متن و یا بزرگتر کردن اندازه متن از آنها استفاده شود.
  • عناوین HTML را می توان با عناصر تو در تو نیز استفاده کرد. مثال زیر کدهای متفاوت برای نمایش شیوه استفاده از عناصر عنوان است.

html>

Heading elements

This is main heading of page. 

      h1 is the most important heading, which is used to display the keyword of page 

This is first sub-heading

h2 describes the first sub heading of page. 

This is Second sub-heading

 h3 describes the second sub heading of page.

We can use h1 to h6 tag to use the different sub-heading with their paragraphs if

 required.

   

خروجی

HTML Heading

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
تا

بله بله بله بله بله