آموزش ساخت بلوک نقل قول در HTML

تگ های کاربردی در نقل قول ها

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد نقل های اچ تی ام ال html صحبت کنیم و نحوه استفاده و موقعیت استفاده از آن ها را توضیح دهیم. از کوتیشن ها برای قرار دادن نقل قول در وب سایت استفاده می شود. برای انجام این کار، باید از تگ q و تگ blockquote استفاده کنید.

تگ q

تگ q برای قرار دادن نقل قول های کوتاه استفاده می شود. برای این کار متن خود را در تگ …………. بنویسید.

مثال

 Great quote on love and life.

 Dr. Seuss once said : Reality is finally better than your dreams.

خروجی

آموزش نقل قول در HTML

تگ blockquote

تگ blockquote برای تعریف نقل قول بلند استفاده می شود. اگر یک نقل قول بزرگ دارید، کل متن را در تگ

قرار دهید.

مثال

 Read this inspirational story.

 According to scientists, the bumblebee’s body is too heavy and its wing span too small. Aerodynamically, the bumblebee cannot fly. But the bumblebee doesn’t know that and it keeps flying. When you don’t know your limitations, you go out and surprise yourself. In hindsight, you  wonder if you had any limitations. The only limitations a person has are those that are self- imposed. Don’t let education put limitations on you.

خروجی

آموزش نقل قول در HTML

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
و بله بله بله بله بله

تگ های HTML که در نقل قول و استناد به کار می روند.

توضیحات .نام تگ
یک اختصار یا مخف را تعریف می کند.
اطلاعات تماس نویسنده سند را مشخص می کند.
 
جهت متن را تغییر یا مشخص می کند.
یک نقل قول بلند از منبعی دیگر را مشخص می کند.
یک نقل قول کوتاه را تعیین می کند.
عنوان منبع را از جایی که نقل قول یا کار از آن گرفته شده را تعیین می کند.
یک اصطلاح تعریفی را تعیین می کند.