آموزش اضافه کردن تصویر در HTML

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد آموزش تگ تصویر در زبان html صحبت کنیم و نحوه کار با آن را یاد بدهیم. تگ img برای نمایش تصویر در صفحه وب استفاده می شود. تگ img یک تگ خالی است که فقط شامل صفت ها می باشد و تگ بسته ندارد.

مثال

<h2>HTML Image Example</h2>

<img src=”good_morning.jpg” alt=”Good Morning Friends”/>

خروجی

آموزش درج تصویر در HTML

صفت های تگ img

src و alt صفت های مهم تگimg هستند. همه صفت های تگ img در زیر آورده شده اند..

۱) src

صفت ضروری که حاوی آدرس یا مسیر تصویر است. این صفت مرورگر را راهنمایی می کند که برای تصویر کجا را روی سرور جستجو کند.

محل قرارگیری تصویر ممکن است در همان مسیر (مسیر فایل HTML) یا در سرور دیگری باشد.

۲) alt

اگر تصویر به هر دلیلی نمایش داده نشود، صفت alt یک متن جایگزین برای تصویر تعریف می کند. مقدار صفت alt تصویر را در قالب کلمات توصیف می کند. استفاده از صفت alt در سئو تاثیر مثبتی دارد.

۳) width

یک صفت اختیاری برای تعیین عرض تصویر در صفحه نمایش است. در حال حاضر توصیه نمی شود، بلکه بهتر است از کد CSS به جای صفت عرض استفاده کنید.

۴) height

این صفت ارتفاع تصویر را تعیین می کند. از عناصر iframe ، image و object پشتیبانی می کند. در حال حاضر توصیه نمی شود، بلکه بهتر است از کد CSS به جای صفت ارتفاع استفاده کنید.

صفت های ارتفاع و عرض با تگ img

شما درباره شیوه قرار دادن یک تصویر در صفحه وب یاد گرفتید، اکنون می خواهیم اندازه ارتفاع و عرض مورد نظر خود را برای تصویر تنظیم کنیم.

مثال

<img src=”animal.jpg” height=”180″ width=”300″ alt=”animal image”>

خروجی

توجه: همیشه سعی کنید ارتفاع و عرض تصویر را تعینن کنید، در غیر این صورت ممکن است تصویر هنگام نمایش در صفحه وب پرش داشته باشد

کاربرد صفت alt

می توانیم صفت alt را در تگ استفاده کنیم تا در صورت عدم نمایش تصویر روی مرورگر، متن جایگزین نمایش داده می شود.

مثال

<img src=”animal.png” height=”180″ width=”300″ alt=”animal image”>

خروجی

آموزش درج تصویر در HTML

چگونه می توان از مسیر یا پوشه دیگری تصویر دریافت کرد؟

برای قرار دادن یک تصویر در وب، باید آن تصویر در همان پوشه ای که فایل HTML قرار دارد، موجود باشد. اما در برخی موارد تصویر در مسیرهای دیگری قرار دارد. مشابه مثال زیر می توانید به تصویر دسترسی پیدا کنید:

<img src=”E:/images/animal.png” height=”180″ width=”300″ alt=”animal image”>

در کد بالا تصویر مسیر، دیسک E -> پوشه images -> animal.png قرار دارد.

توجه: اگر آدرس src نادرست یا اشتباه املایی داشته باشد، مرورگر تصویر را در صفحه نمایش نمی دهد، بنابراین سعی کنید آدرس را صحیح وارد کنید.

کاربرد تگ <img> به عنوان لینک

می توانیم یک تصویر را به صفحه دیگر لینک دهیم و یا از یک تصویر به عنوان لینک استفاده کنیم. برای این کار تگ <img> را درون تگ <a> قرار می دهیم.

مثال

<a href=”https://www.javatpoint.com/what-is-robotics”> <img src=”robot.jpg” height=”100″ width=”100″></a>

خروجی

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<img> بله بله بله بله بله