آشنایی با درجه بندی الماس زرد توسط GIA

diamond-diagram-best-of-diamond-cut-clarity-color-and-carat-weight-of-diamond-diagram

الماس زرد

الماس زرد یکی از شناخته شده ترین گوهرها پس از الماس سفید است. قناری (Canary ) دیگر نامی است که برای این سنگ قیمتی مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم درجه بندی رنگ GIA، از حرف D تا حرف Z شامل الماس های بیرنگ تا زرد کم رنگ شده و برای الماس های رنگی درجه بندی متفاوتی اعمال می شود. الماس هایی که درجه آنها بیش از Z است با اصطلاح Fancy یاد می شوند. این اصطلاح به این معنی است که گوهر مورد نظر به اندازه ای رنگی است که باید آن را در سیستم جواهرات رنگی بررسی کرد.
Y-Z Yellow Diamond
W-X Yellow Diamond
U-V Yellow Diamond
S-T Yellow Diamond

باید در زمان استفاده از اصطلاحات در زمینه رنگ دقت زیادی داشت. زیرا در صنعت سنگ های قیمتی، رنگ نقش بسیار مهمی دارد و یک اشتباه کوچک در اصطلاح می تواند تفاوت چند هزار دلاری به وجود آورد. در دسته Fancy های زرد (Fancy Yellow) چهار درجه به شرح زیر وجود دارد.

  1. Fancy زرد کمرنگ (Fancy Light Yellow)
  2. Fancy زرد (Fancy Yellow)
  3. Fancy زرد پر رنگ (Fancy Intense Yellow)
  4. Fancy کاملاً زرد (Fancy Vivid Yellow)
Fancy Vivid Yellow Diamond Fancy Intense Yellow Diamond Fancy Yellow Diamond Fancy Light Yellow Diamond

با افزایش شدت رنگ زرد در الماس به علت کمیابی، قیمت آن افزایش می یابد. در واقع الماس های Fancy Vivid Yellow آنقدر کمیاب هستند که از نظر قیمتی در محدوده الماس های صورتی و الماس های آبی قرار می گیرد. یکی از بهترین راه های تشخیص رنگ، مشاهده گزارش GIA است. زیرا GIA دارای آزمایشگاه های مستقل بوده که در آن به وسیله بهترین دستگاه های گوهرشناسی و با استفاده از استاندارد های جهانی گوهر را از لحاظ کیفیت و رنگ دسته بندی می کنند. در نتیجه هنگام خرید الماس های رنگی بدون گزارش GIA با دقت عمل کنید زیرا رنگ جواهر یکی از مهمترین عوامل در خصوص تعیین قیمت محسوب می شود.