]-->lang="fa-IR"> معدن طلای Lady Lina | مرکز درس

معدن طلای Lady Lina

MarkazeDarsDefault.jpg

معدن طلای Lady Lina در 7 کیلومتری شمال غرب شهر Gwanda در زیمباوه واقع شدهاست. عرض جغرافیایی این معدن 20 درجه و 50 دقیقه جنوبی و طول جغرافیایی آن 29 درجه شرقی می باشد.

میزان بهره برداریها در شرکت معدنی South African درحدود 7/37% از تولیدات معدن طلای Lady Lina با ارزشدرحدود 13,000,000 دلار بوده است. در طی مذاکرات، در 31 ژانویه سال 1997، سهام شرکت Antares در این معدن به 49% از سهام این معدن رسید.

– زمین شناسی

مورفولوژی اصلیمنطقه توده های غیرموازی شامل استوانه ای، صفحه ای و مخروطی با پرشدگی های برشی شده می باشد. نوع کانسار طلا از نوع کانسار های پراکنده ورگه ای میزبان در سنگ هایBIF، برشی نوع Geita و رگه ای زون گسلی و نوع Ashanti می باشد. سنگ میزبان این معدن از نوع کوارتزیت آهن دار، BIF و ایتابریت می باشد. سن کانی زایی در منطقه آرکئن تعیین گردیده است.

بیشترین عیار به دست آمده از کانسنگ فرآوری شدهYellow Aster، 49/4 گرم در تن بوده و عیار متوسط ذخایر قطعی و احتمالی زون کانی زاییYellow Aster 13/5 گرم درتن می باشد. با این عیار متوسط، میزان تولیدات طلا زون Yellow Aster تقریباً 385 انسطلای ریزدانه بوده است.

– معدنکاری

تکمیل تست های آمادهسازی، باعث شد تا ظرفیت چرخه پالپ کربن به 200 تن کانسنگ در روز افزایش یابد که قابل مقایسه با فرآوری کانسنگ Yellow Aster به میزان تقریبی 90تن در روز بوده است. با سرعت تولید 200 تن در روز، میزان تولید طلا بایستی به 10000 انس طلا در سال از کانسنگسولفیدی زیرزمینیبرسد. این کارخانه شامل خردکننده، آسیاب کننده، فلوتاسیون و چرخه لیچینگ کربن می باشد.

بیشتر بخوانید :   طراحی صفحه لاگین وب اپلیکیشن با فلاتر

شرکت معدنی واکتشافی Antares آسیاب را روی توده معدنی Yellow Aster در معدن Lady Lina زیمباوه، با موفقیتهدایت نمود. در حدود 2750 تن کانسنگ Yellow Aster آسیاب شده و 3/336 انس طلای ریزدانه با سرعت بازیافت 85% بدست آمد.

فعالیت های اکتشافی معدن به منظور تعیینذخایر مناسب در منطقه اکسیده به منظور سودبخشی معدن در بهره برداری های لیچینگ انجام پذیرفت. ذخایر مناسب سولفیدهو اکسیده در نواحی Bar 20 و Champion در قسمت جنوبی مادهمعدنی مورد اکتشاف قرار گرفت.

کانسنگ انبانه ای،از سنگ های با عیار پایین در چند توده معدنی، با عیار 05/0 انس طلا درتن بازیابی شد. در تست انبانه ای، از 2337 تنکانسنگ 119 انس طلایریزدانه و 12 انس نقره ریزدانه تولید شد. در 8 می 1997 آسیاب کردن کانسنگ ها آغاز گردید.

ساسان سروشه

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*