آموزش تگ body در HTML + کاربرد

تگ body یکی از مهم ترین تگ های html است که تعیین کننده محتوای اصلی سند است و در مرورگر نمایش داده می شود. این تگ می تواند حاوی محتوای متن، پاراگراف ها، عناوین، تصاویر، جدول ها، لینک ها، ویدئوها و … باشد.

تگ <body> باید عنصر دوم پس از تگ <head> باشد و یا باید بین تگ های </head> و </html> قرار بگیرد. این تگ برای هر سند HTMLای الزامی است و باید فقط یک بار در کل سند استفاده شود.

ساختار تگ body

<body> Place your Content here……..</body>

در جدول زیر برخی از مشخصات مربوط به عنصر<body> آورده شده است:

بلوکی نمایش
هر دو تگ شروع و تگ پایان را دارد. تگ شروع / تگ پایان
ساختاری کاربرد

مثال

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 <title>Body Tag</title>

</head>

<body>

 <h2>Example of body tag</h2>

 <p>This paragraph is written between the body tag</p>

</body>

</html>

خروجی

آموزش تگ body در HTML

ویژگی های تگ body

ویژگی های خاص تگ

توضیحات مقدار نام ویژگی
رنگ لینک فعال در سند را تعیین می کند. (در HTML5 پشتیبانی نمی شود) رنگ Alink
تصویر پس زمینه سند را تعیین می کند. (در HTML5 پشتیبانی نمی شود) URL Background
رنگ پس زمینه محتوا را تعیین می کند. (در HTML5 پشتیبانی نمی شود) رنگ Bgcolor
رنگ لینک بازدید نشده را تعیین می کند. (در HTML5 پشتیبانی نمی شود) رنگ Link
رنگ متن موجود در سند را تعیین می کند. (در HTML5 پشتیبانی نمی شود) رنگ Text
رنگ لینک بازدید شده را تعیین می کند. (در HTML5 پشتیبانی نمی شود) رنگ Vlink
تابع را هنگام بارگیری صفحه فراخوانی می کند. Onload
هنگامی که کاربر صفحه را ترک می کند، تابع را فراخوانی می کند. Onunload
هنگامی که سند توسط کاربر فوکوس را دریافت می کند، تابع را فراخوانی می کند. Onfocus
هنگامی که سند فوکوس کاربر را از دست می دهد، تابع را فراخوانی می کند. Onblur

ویژگی های عمومی تگ

تگ <body> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد

تگ <body> از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<body> بله بله بله بله بله