آموزش تبدیل صفحه ها و مش ها به ۳D Solids در اتوکد

در ادامه دستورات کاربردی و آموزش نرم افزار اتوکد، در این مقاله از مرکز درس به شما چگونگی تبدیل صفحه ها و مش ها (Surface و mesh) به احجام توپر را آموزش می دهیم. شما می توانید صفحات و یا مش های واجد شرایط را به ۳D Solids تبدیل کنید.

در هنگام ساختن یک مدل سه بعدی، شما می توانید از ۳D Surfaces برای کنترل و آنالیز دقیق صفحات، و ۳D Meshes برای برای شکل دهی به اشیا با فرم آزاد استفاده کنید. شما می توانید این اشیا را برای به کار بردن عملیات Boolean، ایجاد قسمت ها و استخراج ویژگی های فیزیکی به ۳D Solids تبدیل کنید.

تبدیل ۳D Surfaces به ۳D Solids

می توانید یک صفحه را با کشیدن آن توسط THICKEN به جسم سه بعدی تبدیل کنید. برای کشیدن صفحه به داخل در این مثال، یک مقدار منفی وارد شده است.

آموزش نرم افزار اتوکد

از فرمان SURFSCULPT برای تبدیل یک مجموعه از سطوح که کاملا یک حجم را احاطه میکنند به یک ۳D Solid استفاده کنید. در نمونه پایین، یک کمان کشیده شده با دو صفحه مسطح قطع میشود تا تشکیل یک حجم “سد” را بدهد.

آموزش نرم افزار اتوکد

نکته: مطمئن شوید که صفحات احاطه کننده یکدیگر را قطع یا بر هم همپوشانی دارند تا مانع از وجود سوراخ های ریز شوند.

زمانی که شما اشیا مش گونه را به ۳D Solid تبدیل میکنید، شکل جسم جدید تقریبا شبیه شی مش گونه (Mesh) می باشد ولی دقیقا کپی آن نیست. شما می توانید این تفاوت ها را تا حدودی با SMOOTHMESHCONCERT و تعیین کردن اینکه کجا صاف و کجا دارای وجوه است، کنترل کنید. برای مثال، مش سه بعدی نمایش داده شده ابتدا با افزایش سطح صافی آن اصلاح شده و سپس به یک شکل سه بعدی صاف تبدیل شده بود.

آموزش نرم افزار اتوکد

نکته: شما همچنین می توانید مش ها را از طریق تبدیل انها به صفحه و سپس ضخیم کردن آن به ۳D Solid تبدیل کنید.