آموزش عبارت if در سی شارپ

یکی از مهمترین جمله ها در هر زبان برنامه نویسی عبارت if است که قادر به راه اندازی بلوک های شرطی کد و یک اصل اساسی برای نوشتن نرم افزارها است. در سی شارپ، استفاده از if بسیار ساده است. اگر قبلاً از زبان برنامه نویسی دیگری استفاده کرده باشید ، احتمالاً می توانید از عبارت if در سی شارپ نیز بی درنگ استفاده کنید.

در هر صورت، پیشنهاد می کنیم این مقاله از مرکز درس را مطالعه کنید تا ببینید که چگونه از باید از if استفاده می شود. عبارت if به نتیجه بولی نیاز دارد، یعنی صحیح یا نادرست. در برخی از زبانهای برنامه نویسی، چندین نوع داده به طور خودکار می توانند به عبارت های بولی تبدیل شوند ، اما در سی شارپ، شما باید به طور خاص نتیجه بولی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ، شما نمی توانید از (عدد)if استفاده کنید ، اما می توانید مانند آنچه بعداً انجام می دهیم؛ یک عدد را با چیزی مقایسه کنید، تا درست یا غلط را تولید نمایید.

با توجه به متغیر ها، ما یکی از مثالها را گسترش خواهیم داد تا ببینیم چگونه می توان از منطق شرطی استفاده کرد.

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int number;

Console.WriteLine(“Please enter a number between 0 and 10:”);
number = int.Parse(Console.ReadLine());

if(number > 10)
Console.WriteLine(“Hey! The number should be 10 or less!”);
else
if(number
Console.WriteLine(“Hey! The number should be 0 or more!”);
else
Console.WriteLine(“Good job!”);

Console.ReadLine();
}
}
}

ما از دو عبارت if استفاده می کنیم تا بررسی کنیم که آیا عدد وارد شده بین ۰ و ۱۰ می باشد یا خیر؛ و یک کلیدواژه ی دیگر که همراه با عبارت if می باشد. معنای آن باید برای هرکسی که به زبان انگلیسی مسلط می باشد؛ آشکار باشد – در صورتی که عبارت if تحقق پیدا نکند، یک جایگزین برای اجرای کد ارائه می دهد.

اگر توجه کنید؛ مشاهده می کنید که ما از کاراکترهای {and} برای تعریف بلوک های شرطی کدها استفاده نمی کنیم. قانون آن است که اگر یک بلوک فقط شامل یک کد تک خطی باشد؛ کاراکترهای بلوک مورد نیاز نمی باشند. اکنون؛ به نظر می رسد که تعدا زیادی از خطوط فقط برای چک کردن یک عدد به کار گرفته شده اند؛ این طور نیست؟ این اهداف را می توان با خط های کد نویسی کمتری مانند زیر انجام داد:

if((number > 10) || (number
Console.WriteLine(“Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!”);
else
Console.WriteLine(“Good job!”);

ما هر شرط را در یک مجموعه پرانتز قرار می دهیم و سپس از اپراتور  || استفاده می کنیم؛ که به سادگی به معنای “یا” می باشد؛ تا بررسی نماید که آیا عدد وارد شده بزرگتر از ۱۰ می باشد یا کوچکتر از ۰٫ اپراتور دیگری که شما زیاد استفاده خواهید کرد، اپراتور AND می باشد؛ که به صورت && نوشته می شود. آیا می توانیم در عوض از اپراتور AND استفاده کنیم؟ البته؛ ما به سادگی می توانیم آن را کمی مانند زیر تغییر بدهیم.

if((number = 0))
Console.WriteLine(“Good job!”);
else
Console.WriteLine(“Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!”);

این مثال؛ یک جفت اپراتورهای جدید را معرفی می کند که “less than or equal” (کوچکتر یا مساوی) و “greater than or equal” (بزرگتر یا مساوی).