ساخت گیره

MarkazeDarsDefault.jpg

این‌گونه مدل‌ها به آسانی ساخته می‌شوند و به عنوان دستبند یا گیره و گیره‌های گردن قابل استفاده هستند و به قطعه شما جلوه‌ای اصیل و زیبا می‌بخشند. امکان خرید گیره‌های آماده نیز وجود دارد، اما اگر خودتان آن را بسازید برایتان ارزان تر تمام می‌شود. طرح های مزبور قابل تطبیق با اشکال، رنگ‌های متنوع و اندازه‌های مختلف سیم هستند. در هر حال بهتر است قبل ازاتصال با دستنبند یا گردن بند، پولیش داده شوند، زیرا ممکن است اقلامی چون ابریشم یا مروارید در جریان پولیش صدمه ببینند.

– گیره‌ای با طرح T-baz

این مدل ساده‌ترین شکل گیره است. در اینجا از سیم نقره پیچ خورد ستفاده می‌شود (تکنیک ۱۶). البته می‌توان با آن اشکال دیگر سیم را نیز ساخت. ساخت چند سیم در یک زمان آسان‌تر به‌نظر می‌رسد، از این‌رو اندازه دقیق سیم باید مشخص گردد. به‌طور تقریبی از سیم ۵ گیره و ۵ قزن قفلی بدست می‌آید. شما به دو حلقه جامپ نیز نیاز دارید تا به گیره گردنبند یا دستبند متصل سازید. (تکنیک ۱۷)

۱) گیره های مدور مانند حلقه های جامپ ساخته می‌شوند (تکنیک ۱۷). نیمی از سیم را دور ماندرل بپیچید تا یک حلقه محکم ایجاد شود. یک ماندرل به قطر در اینجا کاربرد خواهد داشت ممکن است عمل سرد و گرم سازی سیم در صورت محکم بودن بیش از حد آن، ضرورت یابد (تکنیک ۷)

۲) سیم اضافی در قسمت بالا و پایین حلقه را با قیچی یا اره ببرید.

۳) حلقه پیچ خورده را محکم در مقابل شکاف موجود در میخ نگه داردی و وسط سیم را از بالا یا پایین اره کنید .بر این اساس حلقه های رینگ را می‌توانید با توجه به شیوه موردنظر بسازید.

۴) هریک از حلقه ها را از سمت باز توسط انبردست نگه دارید و با انگشت خود سمت دیگر را به طرف این قسمت میزان کنید. شکاف باید قبل از لحیم کاری به‌طورکامل بسته شود.

۵) حلقه بسته شده را روی قالب لحیم نهاده و با اندکی بوراکس روی درز را رنگ کنید . یک پالیون لحیم سخت را روی درز با نوک برس بوراکس قرار دهید.

حلقه را یکنواخت حرارت دهید تا دو سمت درز هم‌زمان با درجه حرارت لحیم انطباق یابند. به هنگام جریان لحیم شعله را کنار نهید.

۶) سپس حلقه حاوی درز لحیم کاری شده را با موچین فنری نگه دارید. یک حلقه جامپ بسته شده را روی حلقه سیم پیچ خورده به کمک موچین قرار دهید. درزها باید روی هم قرار گیرند حال آن‌ها را لحیم کاری نمایید حلقه جامپ نسبت به حلقه پیچ خورده به حرارت کمتری نیاز دارد. سپس آن‌ها را در آب و نمک نهاده و آبکش کنید.

۷) پس از طی این مراحل به کمک باقی‌مانده سیم پیچ خورده، طرح T را بسازید. هریک از میله‌ها را به اندازه طول  اندازه‌گیری و اره کنید.

۸) به کمک سوهان سوزنی هریک از بخش های انتهای نوارهای حاصل از سیم پیچ خورده را سوهان کاری کنید .

۹) قسمت های انتهایی هریک از لبه های تیز را سوهان کاری کنید تا حالتی مدور یابند. سیم را در مقابل یک شکاف کوچک واقع در میخ قرار دهید. با انگشت قسمت انتهایی را بگیرید تا از صاف بودن آن اطمینان حاصل کنید.

۱۰) میله را روی زمینه لحیم کاری قرار دهید و حلقه جامپ بسته شده را به‌وسیله موچین در وسط آن بگذارید. درز و شکاف موجود در حلقه باید با میله bar منطبق و در تماس باشد. 

هر دو را با لحیم سخت ، لحیم کاری نموده سپس در آب و نمک قرار داده و آبکشی کنید.دو قطعه باید پولیش داده شوند و بهیکدیگر متصل گردند.