جواهرات گروه کوارتز (Milky Quartz)

MarkazeDarsDefault.jpg

گروه کوارتز

ترکیب شیمیایی: سیلیس 

  خصوصیات فیزیکی و نوری: کوارتز شیری،کدر و متغیر، سفید و شاید لایه بندی شده با نوارهای شیری رنگ. رنگ آمیزی متمایز کوارتز شیری به دلیل حضور حبابهای گازی و مایع بیشمار در بلور می باشد.

محل پیدایش سنگها: کوارتز شیری در پگماتیتها و رگه های هیدروترمال یافت می شود. هنوز فرم تشکیل کریستالها به طور دقیق شناخته نشده است. این نوع از کوارتز یکی از بیشترین سنگهایی است که روی سطح زمین یافت می شود. توده بلورین آن در سیبری وجود دارد. دیگر مکانهایی که شامل کوارتز شیری می باشد عبارتند از: اروپای مرکزی، برزیل، ماداگاسکار، نامیبیا و آمریکا.