]-->lang="fa-IR"> گوشواره های مزین به مروارید | مرکز درس

گوشواره های مزین به مروارید

MarkazeDarsDefault.jpg

ابزار مورد نیاز

– 40 مروارید کوچک سوراخ شده به رنگ‌های مختلف یا هماهنگ
– سیم مدور نقره به میزان 120 سانتی متر قطر 5/ 0میلی‌متر 
– 2 حلقه گوشواره نقره به شکل عدد 8
– 2 حلقه چه با لبه های گشوده و بسته (تکنیک 17) 

1- یک حلقه چه بسته را به ته حلقه های به شکل 8 متصل کنید(تکنیک 11). حلقه را وارونه به کمک گیره نگه دارید (روی توري). حلقه‌چه بسته را با گیره دیگر نگه دارید تا شکاف موجود در حلقه‌چه با حلقه گوشواره تماس داشته باشد. اندکی بوراکس روی درز بمالید و از یک تكه لحیم سخت نیز استفاده کنید.
شکاف را با دقت حرارت دهید تا لحیم جریان یابد. این عمل را با حلقه گوشواره دیگر به انجام برسانید، سپس در آب و نمک قرار داده پولیش دهید(تکنیک های 10 و 6).
2- پرگار را در حدود 3 سانتی‌متر باز کرده و قطعه کار را علامت گذاری کنید و به وسیله قیچی‌های نوک تیز، نواری از سیم به میزان ذکر شده برش دهید(تکنیک 1و2). اولین نوار حکم راهنما را دارد، به همین ترتیب 9 نوار سیم دیگر را برش دهید. یک نوار را با گیره نگه داشته و یک طرف آن را وارد بوراکس کنید. انتهای سیم را با شعله ملایم حرارت دهید تا ذوب شود و به شکل مهره درآید، سپس شعله را کنار بگذارید. همین کار را با نوارهای باقیمانده سیم انجام دهید و سرانجام همه را 
در محلول آب و نمک قرار دهید (تکنیک 10).

3- درباره توالی رنگ‌های مورد نظر مهره‌هایتان تصمیم گیری کنید. در اینجا از مروارید کِرم رنگ برای تولید گوشواره استفاده کرده ایم؛ پس از آن فیروزه، سپس یک مروارید خاکستری و در نهایت مروارید دیگر کِرم رنگ قرار می‌گیرد. مرواریدی که می‌خواهید در سنجش انتهایی گوشواره قرار گیرد را وارد یکی از 10 سیم موجود نمایید و در واقع نخ کنید.
4- هر یک از مهره‌ها را به کمک دم باريك‌هاي سوزني يا مدور بین انگشت سبابه خود نگه دارید تا یک خمیدگی در هر یک از سیم‌ها در نزدیکی مهره‌ها به صورت زاویه قائمه ایجاد کنید. (تکنیک 8).
5- اطراف سیم را حدود 5 میلی‌متر دور از خمیدگی به وسیله قیچی‌های نوک تیز مرتب كنید(تکنیک 2).

6- از هر سیمی، حلقه کوچکی ایجاد کنید. این عمل را توسط دم باريك‌های مدور انجام داده یا سیم را به سمت مهره برگردانید و خم كنید.
7- پس از آن شما باید 10 سیم حاوی مهره یا مروارید شبیه به آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنید، داشته باشید.
8- سیم باقیمانده را مانند مرحله دو، به طول 3 سانتی‌متر برش دهید اما قسمت انتهایی آن را لحیم نکنید. یک منحنی به شکل زاویه قائمه حدود 5 میلی متر در یک سمت به وجود آورید. برای انجام این کار از دم باريك‌ سوزنی یا مدور استفاده کنید. (تکنیک 8)
9- مهره دیگر را بر اساس رنگ مورد نظر در بخش‌های انتهایی 10 سیم وارد كرده و به وسیله دم باريك‌ها، حلقه‌ای کوچک در قسمت مزبور ایجاد کنید.


10- یک خمیدگی یا منحنی به صورت زاویه قائمه در سمت دیگر مهره و در نزدیکی آن ایجاد کنید(مرحله4). سیم اضافی را حدود 5 میلی‌متر به وسیله قیچی جدا سازید(تکنیک 2).
11- با گرفتن قسمت انتهایی سیم توسط دم باريك‌، حلقه دیگری از سیم شکل دهید و آن را به سمت مهره برگردانید اما  آن را به طورکامل نبندید.
12- یکی از مرواریدها را نخ کنید و سپس حلقه را ببندید.
13- این مرحله را برای 2 مروارید بعدی با توجه به رنگ‌های انتخابی تکرار کنید. شما باید 10 رشته حاوی 4 مروارید را آماده سازید.
14- 4 رشته مروارید را به حلقه‌چه‌ها متصل کنید و حلقه بالای هر یک از رشته‌ها را به وسیله دم باريك‌ باز کرده تا حلقه‌چه وارد شود، سپس آن را دوباره ببندید.

15- یک حلقه‌چه را به حلقه بالایی دو رشته باقیمانده متصل كنید و هر یک از حلقه‌های گشوده را با دم باريك‌ نگه داشته و آن را وارد حلقه‌چه بسته واقع در ته حلقه‌های گوشواره کنید. این رشته‌ها باید به دقت در میان رشته‌هایی قرارگیرند که از قبل به یکدیگر متصل شده‌اند. آن‌ها اندکی پایین‌تر از دیگر حلقه‌ها آویخته می‌شوند سپس به کمک دم باريك‌، دیگر حلقه را ببندید.

بیشتر بخوانید :   درمان اضطراب اجتماعی در نوجوانان
ساسان سروشه

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*