آموزش تقدم اپراتورهای php

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد تقدم های زبان php صحبت کنیم و اولویت ها را به ترتیب برای شما آموزش بدهیم. احتمالاً شما پیشتر در مورد BOD-MAS اطلاعاتی را آموخته اید، که درواقع دستورالعملی است که تقدم را برای انجام دنباله ای از عملکردهای ریاضی در ماشین حساب یا رایانه مشخص می کند. پرانتز، توان، تقسیم، ضرب، جمع و تفریق به ترتیب انجام می شوند.

قوانین تقدم پی اچ پی را نمی توان به سادگی به ذهن سپرد. پرانتزها همیشه در اولویت هستند؛ بنابراین قرار دادن عبارت ها در پرانتز، پی اچ پی را مجبور می کند که آن عبارت را ابتدا محاسبه کند. به مثال زیر توجه کنید:

<?php

echo (((4*8)-2)/10);

echo (4*8-2/10);

?>

خروجی با پرانتزها: ۳

بدون پرانتزها: ۳۱٫۸

توضیح خروجی با پرانتزها:

اولین گام: ۴ ضرب در ۸ می شود ۳۲٫

دومین مرحله: ۲ از ۳۲ کسر می شود که برابر می شود با ۳۰٫

و مرحله نهایی ۳۰ بر ۱۰ تقسیم می شود که حاصل برابر است با ۳٫

بدون پرانتز:

مرحله اول: ۲ تقسیم بر ۱۰ می شود ۰٫۲

مرحله دوم: ۴ در ۸ ضرب می شود که حاصل برابر است با ۳۲٫

و مرحله نهایی ۰٫۲ از ۳۲ کسر می شود که حاصل می شود ۳۱٫۸