کوچکتر‌ین انگشتر جهان

MarkazeDarsDefault.jpg

کوچکتر‌ین انگشتر جهان با ۲ هزار و۲۰۰ سال قدمت در موزه‌ گنجینه‌ تاریخی زنجان رونمایی شد.

این انگشتر از جنس مفرغ است و هفت میلی ‌متر قطر و ۸۶۰ سوت وزن دارد.

مسئول موزه‌ گنجینه‌ تاریخی و تاریخ طبیعی استان زنجان گفت : این انگشتر با شماره‌ ۹۶۴۵ ثبت جهانی ، به عنوان کوچکترین انگشتر جهان در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به ثبت رسیده است .

مرتضی صمیمی‌ فرد افزود : قدمت این انگشتر به دوره پارس می‌رسد که همزمان با حکومتهای اشکانی است.
او با بیان اینکه این انگشتری متعلق به یک نوزاد و شاهزاده ایرانی است، گفت: دومین انگشتر کوچک در موزه ای در ایتالیا نگهداری می شود.

صمیمی ‌فرد افزود: این اثرتاریخی از یک کلکسیون دار خریداری و پس از طی مراحل مطالعه و ثبت ، برای نگهداری به خزانه گنجینه استان زنجان انتقال داده شد

و گفت: کارشناسان میراث فرهنگی و باستان شناسان درحال مطالعه و بررسی نوشته‌ روی این انگشتر و نگین موجود در آن هستند.
مسئول موزه‌ گنجینه‌ تاریخی و تاریخ طبیعی استان افزود: تلاش می شود این اثر در کتاب رکوردهای جهانی ، گینس هم به عنوان کوچکترین انگشتر ثبت شود .