آشنایی با انواع سوهان و تکنیک های سنباده زدن

سوهان کاری و سنباده زدن

براي از ميان‌بردن قسمت‌هاي اضافي بعد از اره‌كاري طرح، استفاده از سوهان ضروري است. بدين طريق سطحي هموار و صاف و آماده براي سنباده‌كشيدن در اختيار خواهيم‌داشت.

سوهان‌كاريFILLING

براي از ميان‌بردن قسمت‌هاي اضافي بعد از اره‌كاري طرح، استفاده از سوهان ضروري است. بدين طريق سطحي هموار و صاف و آماده براي سنباده‌كشيدن در اختيار خواهيم‌داشت. سوهان همچنين براي شكل‌دادن به طرح موردنظرتان كاربرد دارد. سوهان‌ها در اشكال و با درجات مختلف در دسترس هستند. براي بيشتر جواهرات سوهان دوتراشه قابل استفاده‌است. همواره از سوهان بزرگ و دانه‌درشت استفاده كنيد. درصورتي‌كه از سوهان بسيار نرم براي از ميان‌بردن ميزان قابل‌توجهي از فلز اضافي استفاده مي‌شود، عمل سوهان‌كاري بسيار طولاني شده و بايد زمان بسياري را صرف اين‌كار كنيد. همچنين از به‌كارگيري از سوهان سوزني اجتناب ورزيد زيرا در مواردي كاربرد دارد كه حلقه شما بسيار ظريف باشد و يا نياز آن به كنترل تنها توسط اين نوع سوهان برآورده‌شود.
همواره شيء موردنظر يا قطعه‌كار خود را محكم به جايي متصل کنيد و يا به گيره‌اي بچسبانيد. با ضرباتي طولاني و يكنواخت همراه با فشار قطعه ‌كارتان را به جلو برانيد، مسير كار را به‌دقت تحت نظر داشته‌باشيد و به علايمي كه برجا مي‌گذاريد توجه کنيد. از اين طريق امكان ارزيابي مجدد فشار دقيق و موقعيت براي واردآمدن ضربات بعدي ميسر است. پس از رفع فلزات اضافي مي‌توانيد براي رفع خراش‌ها و علايم و آماده‌كردن فلز جهت سنباده‌كشيدن، از سوهان با فشار كمتري استفاده كنيد.

انواع سوهان

سوهان صاف و مسطحFlat file: از اين سوهان براي سطوح هموار و منحني‌هاي بيروني استفاده مي‌شود. به‌كارگيري اين سوهان در بيشتر مواقع مطلوب شناخته مي‌شود.
سوهان مربع‌شكلSquare file : براي شكاف‌ها و شيارها و زواياي داخلي كاربرد دارد.
سوهان مثلث‌شكل يا سه‌ضلعيTriangle or three-square file: براي زوايا و قسمت‌هاي بسيار كوچك استفاده مي‌شود.
سوهان مدورRound file: براي حفره‌ها يا منحني‌هاي كوچك داخلي كاربرد مي‌يابد.
سوهان نيمه‌مدورHalf-round file: ازاين سوهان براي قسمت‌هاي منحني كه در بخش‌هاي داخلي موجود هستند و همچنين از قسمت صاف آن براي ديگر موارد استفاده مي‌شود.
سوهان چاقوKnife file: تنها در مواقعي استفاده مي‌شود كه امكان ورد و به زوايا به سختي ميسر است.
سوهان متقاطع يا سوهاني با طرح برگ مريم‌گليCrossing or sage-leaf file: براي انواع منحني‌هاي داخلي كاربرد دارد.
سوهان ضامن‌دارSafety-back file: براي دسترسي به زواياي تنگ و باريك قابل استفاده است زيرا يك سمت آن دندانه‌دار است.

تکنیک های سوهان زنی

نصب و تنظيم دسته سوهانFitting a File Handle

سوهان‌هاي سوزني از دسته ديگري نيز برخوردارند در حالي‌كه سوهان‌هاي دستي از آن بي‌بهره‌اند. درهرحال دسته‌ها را مي‌توان با قيمت ارزاني خريداري كرد و آنها را به سوهان متصل ساخت. سوهان را توسط گيره‌اي درحالي‌كه به سمت بالا متمايل است نگاه داريد. با قراردادن تكه‌اي از فلز روي دهانه گيره از دندانه‌هاي سوهان محافظت كنيد. زاويه سوهان را حرارت دهيد تا به رنگ قرمز درآيد و سپس آن‌را از مشعل دورسازيد. دسته سوهان را وارد زاويه‌اي كه به رنگ قرمز درآمده‌است، کنيد. بدين ترتيب حرارت جذب چوب شده و دسته محكمي به‌وجود مي‌آيد و شما بايد آن را با چكش در محل تعيين‌شده وارد سازيد.

سوهان‌كاري لبه‌اي صافFiling a Straight Edge

از سوهان سوزني يا سوهان حاوي دسته‌اي صاف استفاده كنيد. در اينجا كاربرد سوهان نيمه‌مدور يا مثلث ‌شكل توصيه نمي‌شود. قطعه فلز را به صورت صاف برروي گيره يا در حالت عمودي در مقابل يكي از درزها قراردهيد. با ضرباتي طولاني و يكنواخت سوهان‌كاري را انجام دهيد. فلز را پاك نكنيد زيرا اين امر كج‌شدن قسمت‌هاي انتهايي را به‌دنبال دارد. به منظور كنترل و دقت بيشتر نسبت به كار انجام‌شده در پايان هر ضربه سوهان را بلند كنيد.

سوهان‌كاري منحني بيرونيFiling an Outside Curve

از سوهان مسطح براي واردآوردن ضربات سريع و طولاني استفاده‌كنيد كه تحت تاثير آن طرحي منحني شكل مي‌گيرد. عمل سايش نبايد محدود به يك قسمت باشد، اين امر موجب تراش‌خوردن لبه مي‌شود. همواره ضربات را پشت‌سرهم وارد آوريد و مانع از استمرار حركت سوهان نشويد.

سوهان‌كاري منحني داخليFiling An Inside Curve

از سوهان متقاطع يا نيمه‌مدور مناسب بخش‌هاي منحني‌شكل استفاده كنيد. با واردآوردن ضربات سريع به سوهان‌كاري زواياي منحني ادامه دهيد. اين عمل را تنها در يك محدوده انجام ندهيد زيرا شيارهايي در فاز به‌وجود مي‌آيد.

سوهان‌كاري زاويه و گوشه‌هاي باريك و تنگFiling a Tight Corner

در اين مواقع اكثر افراد به اشتباه از سوهان سوزني مربع‌شكل يا مثلث‌مانند استفاده مي‌كنند. درحاليكه بايد لبه سوهان ضامن‌دار به‌كاربرده‌شود تا به لبه ديگر فلز صدمه‌اي وارد نيايد و نتيجه‌اي بهتر حاصل شود.

سوهان‌كاري فضاهاي باريكFiling Tiny Spaces

درصورتي‌كه حفره‌اي يا سوراخي در فلز وجود دارد كه امكان ورود سوهان برآن ميسر نيست از تيغه اره به جاي سوهان استفاده كنيد و قبل از محكم‌كردن پيچ دوم تيغه را وارد آن سازيد. به‌اين‌صورت كه تيغه در مقابل فلز قرارگيرد و با لبه آن به آرامي برروي فلز كشيده‌شود. ضربات كوچكي بايد برروي فلز واردآيد و حركت به‌سوي جلو و عقب به ميزان اندكي صورت گيرد. براي داشتن كنترل بيشتر انگشت شست خود را روي تيغه‌اي كه زير گيره قرار دارد بگذاريد. اين تكنيك تمرين بسياري مي‌خواهد.

سوهان كاري قسمت‌هاي موربFiling a Taper

براي سوهان‌كاري بخش‌هاي مورب يك ميله يا سيم آن را درون شيار گيره قراردهيد. سپس زماني‌كه قسمت طولي را با ضربات طولاني و ملايم سوهان‌كاري مي‌كنيد، آن‌را با دست بچرخانيد.

تميزكردن سوهانCleaning Files

1-    سوهان به هنگام استفاده پر از براده‌هاي فلز مي‌شود، اين امر از كارآيي آن مي‌كاهد، ازاين‌رو آنها را به‌طور منظم تميز سازيد و از يك برس براي پاكسازي آنها در مسير دندانه‌ها استفاده‌کنيد.

2-    به‌طور متناوب، از يك ورقه مس حاوي لبه‌اي صاف در مسير دندانه‌هاي سوهان براي ساييدن آنها استفاده كنيد. اين اقدام سبب مي‌شود كه دندانه‌هاي كوچكي برروي مس نقش ببندد و براده‌ها و خرده‌هاي فلز موجود از سوهان خارج شود.


سنباده‌کاريEmerying

سنباده‌کشيدن مرحله بعدي سوهان‌کاري است که قبل از پوليش انجام مي‌شود. به‌کمک ورقه سنباده مي‌توان هرگونه اثر به‌جا مانده بر روي فلز را محو کرد و آنها را براي آخرين مرحله کار آماده ساخت. ورقه سنباده کاربرد بسياري دارد اما بعضي افراد استفاده از ورقه‌هاي سنباده ضدآب را ترجيح مي‌دهند زيرا بادوام‌تر است و به هنگام استفاده از آن به هنگام پوليش کمتر گرد و خاک ايجاد مي‌کند. در هرحال هر دو ورقه سنباده را مي‌توان با دست يا با فرز استفاده‌کرد در مواقعي که به کمک فرز سنباده‌کاري مي‌کنيد، سرعت عمل شما چشمگير خواهد بود اگرچه براي سطوح صاف يا انجام برخي امور پيچيده بهتر است از دست استفاده کنيد.
توجه: همواره از عينک‌هاي حفاظتي استفاده کنيد و به هنگام سنباده کشيدن با ابزار برقي ماسک بر چهره داشته باشيد زيرا اجزاء ورق سنباده ممکن است با سرعت زياد به اطراف پراکنده شوند و بيش از روش‌هاي دستي، گرد و غبار ايجاد کند.

سنباده‌ کشيدن به ‌کمک دستEmerying with hand

1 – ورقه‌هايي براي قسمت‌هاي برآمده و برجسته تکه‌هاي چوبي خود ببريد. بدين طريق شما مي‌توانيد فشار و کنترل بيشتري بر روي کار داشته باشيد. به‌منظور استفاده از تکه‌هاي چوب نوارهاي سنباده را دور آن بپيچيد. براي کار بر روي مدل‌هاي دايره‌اي يا انحنادار بايد از چوب‌هاي مدور که طولي برابر با 20 سانتيمتر و ورقه سنباده‌اي به اندازه ا سانتيمتر کوتاهتر از چوبداشته باشيد، به‌طوريکه امکان پيچيدن آن به دور چوب براي 2 يا 3 بار استفاده کردن وجود داشته باشد. ورقه را در امتداد لبه چوب قرار داده و آن را از بالا به طرف پايين به‌دور چوب بپيچيد.

2-    به پيچيدن ادامه دهيد تا 3 يا 4 لايه دور چوب قرار گيرد، سپس به کمک نوار ماسک آن را از هر دو طرف محکم سازيد. درصورتيکه چوب مدور در اختيار داريد به راحتي مي‌توانيد ورقه را دور چوب بپيچيد و بعد عمل ماسک را انجام دهيد.در دور انداختن ورقه استفاده شده تعجيل ننماييد. زيرا از آنها مي‌توان به‌جاي ورقه‌هايي که دانه‌هاي ريزتري دارند و براي کارهايي که احتياج کمتري به سنباده‌کاري دارند استفاده‌کرد.

3-    هدف اصلي از سنباده‌کشيدن محو علايم باقيمانده از سوهان‌کاري است. در انجام اين کار بايد دقت و حوصله کافي نشان داد تا انجام پوليش آينه مانند ميسر شود. سعي کنيد که همواره در يک مسير سنباده نزنيد. در سطوح وسيع  قطعه کار را به‌طور دائم بچرخانيد تا موجب هر چه سريع‌تر محو شدن علايم شود. به اين عمل “لاپينگ” گويند.

سنباده کشيدن به‌کمک ابزار برقيEmerying with a power tool

1-    ميله‌اي را سر فرز قرار دهيد که با فرم قطعة شما هماهنگي بيشتر دارد. ورق سمباده را اندکي پهن‌تر از ميله که در حدود 10 سانتيمتر نيز طول داشته باشد برش داده و دور ميله بپيچيد. ورق را به دور ميله محکم کنيد. ورق هم عرض ميله است.

2-    انتهاي ورق را به‌وسيله نوار ماسک محکم کنيد. به اين طريق مي‌توانيد سنباده‌کاري سريع و دقيق‌تري داشته باشيد.

3-    قطعه کار را محکم در دست نگاه‌داريد و دستگاه را با پاي خود روشن سازيد. سنباده را روي سطح حرکت دهيد. در انجام اين کار تعجيل نداشته باشيد، زيرا چرخيدن ميله ممکن است سبب خارج شدن قطعه کار از دستتان شود.

4-    ميله به‌همراه سنباده براي تميز کردن قسمت‌هاي داخلي بسيار مناسب است. پس از محو علائم آثار ضعيفي از آنها بر روي حلقه مشاهده مي‌‌کنيد که نياز به پوليش خواهد داشت.