آموزش شرط Switch در سی شارپ

در این مقاله از آموزش های زبان برنامه نویسی سی شارپ در مرکز درس می خواهیم عبارت switch که مشابه مجموعه ای از عبارت های if است را آموزش بدهیم. این عبارت لیستی از احتمالات؛ با اقدامی برای هر یک از احتمالات و یک اقدام پیش فرض اختیاری است که در صورتی باید انجام شود که هیچ چیز دیگری درست ارزیابی نشود. یک عبارت سوئیچ ساده به شکل زیر می باشد.

int number = 1;
switch(number)
{
case 0:
Console.WriteLine(“The number is zero!”);
break;
case 1:
Console.WriteLine(“The number is one!”);
break;
}

شناسه برای بررسی؛ بعد از کلید واژه سوییچ قرار داده می شود و سپس لیستی از عبارت های موردی وجود دارد که در آن شناسه را با یک مقدار مشخصی مقایسه می کنیم. متوجه خواهید شد که در پایان هر مورد؛ عبارت break را قرار داده ایم. سی شارپ به سادگی نیاز دارد که ما قبل از پایان کار ، بلوک را رها کنیم. در صورت نوشتن یک تابع ، می توانید به جای عبارت break ، از عبارت Return استفاده کنید.

در این حالت ، از یک عدد صحیح استفاده می کنیم، اما می تواند یک رشته یا هر نوع ساده دیگری نیز استفاده شود. همچنین ، می توانید همین کار را برای چندین مورد مشخص کنید. ما این کار را در مثال بعدی نیز انجام خواهیم داد، که در آن یک ورودی را از کاربر می گیریم و از آن در عبارت سوئیچ استفاده می کنیم:

Console.WriteLine(“Do you enjoy C# ? (yes/no/maybe)”);
string input = Console.ReadLine();
switch(input.ToLower())
{
case “yes”:
case “maybe”:
Console.WriteLine(“Great!”);
break;
case “no”:
Console.WriteLine(“Too bad!”);
break;
}

در این مثال، از کاربر یک سؤال می پرسیم؛ و پیشنهاد می شود که آنها یکی از گزینه های yes، no یا maybe (بله، خیر یا شاید) را وارد کند. سپس ما ورودی کاربر را می خوانیم, یک عبارت switch برای آن ایجاد می کنیم. برای کمک به کاربر؛ قبل از اینکه ورودی را با رشته های حروف خود بررسی کنیم (رشته های ما با حروف کوچک نوشته شده است)؛ ما ورودی کاربر را به حروف کوچک تبدیل می کنیم، به طوری که هیچ تفاوتی بین حروف کوچک و بزرگ وجود ندارد.

هنوز کاربر ممکن است سعی کند چیزی کاملاً متفاوت را بنویسد، و در این حالت هیچ خروجی با این عبارت سوئیچ خاص تولید نمی شود. کلمه کلیدی پیش فرض را وارد کنید!

Console.WriteLine(“Do you enjoy C# ? (yes/no/maybe)”);
string input = Console.ReadLine();
switch(input.ToLower())
{
case “yes”:
case “maybe”:
Console.WriteLine(“Great!”);
break;
case “no”:
Console.WriteLine(“Too bad!”);
break;
default:
Console.WriteLine(“I’m sorry, I don’t understand that!”);
break;
}

اگر هیچ یک از عبارت های مورد؛ درست ارزیابی نشده باشد، سپس عبارت پیش فرض، در صورت وجود، اجرا می شود. همانطور که در مثالهای قبلی دیدیم؛ قرار دادن عبارت های پیش فرض اختیاری است.