معرفی ساده ترین روش اعتبارسنجی داده ها در اکسل

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد اعتبار سنجی داده ها در نرم افزار اکسل صحبت کنیم که یک از تکنیک های مناسب برای اشتباه وارد نکردن داده ها می باشد. چگونه جلوی وارد کردن فاصله (space) در قبل و یا بعد از یک رشته بگیریم؟ نمی خواهم کاربر مرتکب اشتباه شود و قبل یا بعد از هر رشته فاصله وجود داشته باشد. می خواهم در صورت بروز اشتباه به کاربر پیام خطا داده شود.

برای این کار در اکسل می توانیم از TRIM یا ترکیبی از توابع NOT ، OR ، LEFT و RIGHT در سفارشی کردن اعتبار سنجی داده استفاده کنیم.

مراحل زیر را دنبال کنید:

  • محدوده ای که می خواهید اعتبارسنجی را روی آن انجام دهید انتخاب کنید.
  • کلیدهای میانبر ALT + D + L را فشار دهید.
  • در پنجره باز شده از سربرگ Settings بر روی گزینه کشویی Allow کلیک کرده و Custom را انتخاب کنید.
  • در کادر (Formula ، =A1=TRIM(A1 را بنویسید.

C:\Users\PC\Desktop\image-137.png

  • فرمول دیگری که می توانید از آن استفاده کنید
  • =NOT(OR(LEFT(A1,1)=” “,RIGHT(A1,1)=” “))

C:\Users\PC\Desktop\image-228.png

  • هر دو فرمول به خوبی کار می کنند و هیچ فاصله ای قبل یا بعد از متن را قرار نمی دهند.

به این ترتیب می توانیم در قسمت data validation کاری کنیم که از ورود فاصله در قبل و بعد از متن جلوگیری کنیم.