اثرات معادن طلا بر روی محیط زیست

MarkazeDarsDefault.jpg

– آزاد سازى مواد سمى :

فلزات بخش عمده اى از وجود انسان را تشکیل مى دهند (بخش آهنى خون) و کمبود و یا ازدیاد برخى از آنها مى تواند سبب بسیارى از بیماریها گردد (کم خونى ، راشیتیسم ، گرفتگىعضلانى ،پوکى استخوان، ناتوانى جنسى و … ) در مقابل برخى از فلزات حتى با تراکم هاى بسیار پایین نیز کشنده و مضر براى سلامتى بشر مى باشند مانند سرب و جیوه و کادمیم وشبه فلزاتى ارسنیک و آنتیموان و…

بسیارى از ذخایر سولفیدى چند فلزى حاوى مقادیر قابل توجهى آنتیموان ،ارسنیک ، کادمیم ،جیوه و … هستند که نمونه آن را در معادن طلا رگه ایى توان مشاهده نمودبراى مثال یک نوع یا تیپ از ذخایر اصلى طلا ذخایر تیپ کارلین بوده که در آن پیریت فراوان ترین سولفید است که معمولا با سولفید هاى ارسنیک و آنتیموان و جیوه همراه است.

در ایران اکثر ذخایر طلا بصورت سولفیدى بوده براى مثال ذخایر معدن طلا ارغش داراى مقادیر فراوانى ارسنیک و آنتیموان همراه با جیوه و سرب و بیسموت مى باشند که همگى از عناصر سمى محسوب مى شوند.

 بنابراین حتى باطله هاى این معادن نیز بسیار سمى بوده و با در معرض انحلال قرارگرفتن آنها خطر آلودگى کل منطقه وجود دارد علاوه بر موارد فوق به سبب استفاده از روش سیانوراسیون براى استحصال طلا در اکثر معادن ایران علاوه بر سیانور شاهد آزاد سازى اسید در محیط مى باشیم (خوشبختانه سیانور در معرض تشعشعات ماوراى بنفش خاصیت سمى بودنش را از دست میدهد) با توجه به این موارد بررسى دقیق آثار زیانبار مواد سمى یکى از اساسى ترین مطالعات سازمان در بررسى هاى زمین شناسى زیست محیطى معادن مى باشد.