اثرات منفی معادن طلا بر روي محيط زيست را بشناسیم

– آزاد سازى مواد سمى :

فلزات بخش عمده اى از وجود انسان را تشكيل مى دهند (بخش آهنى خون) و كمبود و يا ازدياد برخى از آنها مى تواند سبب بسيارى از بيماريها گردد (كم خونى ، راشيتيسم ، گرفتگىعضلانى ،پوكى استخوان، ناتوانى جنسى و … ) در مقابل برخى از فلزات حتى با تراكم هاى بسيار پايين نيز كشنده و مضر براى سلامتى بشر مى باشند مانند سرب و جيوه و كادميم وشبه فلزاتى ارسنيك و آنتيموان و…

بسيارى از ذخاير سولفيدى چند فلزى حاوى مقادير قابل توجهى آنتيموان ،ارسنيك ، كادميم ،جيوه و … هستند كه نمونه آن را در معادن طلا رگه ايى توان مشاهده نمودبراى مثال يك نوع يا تيپ از ذخاير اصلى طلا ذخاير تيپ كارلين بوده كه در آن پيريت فراوان ترين سولفيد است كه معمولا با سولفيد هاى ارسنيك و آنتيموان و جيوه همراه است.

در ايران اكثر ذخاير طلا بصورت سولفيدى بوده براى مثال ذخاير معدن طلا ارغش داراى مقادير فراوانى ارسنيك و آنتيموان همراه با جيوه و سرب و بيسموت مى باشند كه همگى از عناصر سمى محسوب مى شوند.

 بنابراين حتى باطله هاى اين معادن نيز بسيار سمى بوده و با در معرض انحلال قرارگرفتن آنها خطر آلودگى كل منطقه وجود دارد علاوه بر موارد فوق به سبب استفاده از روش سيانوراسيون براى استحصال طلا در اكثر معادن ايران علاوه بر سيانور شاهد آزاد سازى اسيد در محيط مى باشيم (خوشبختانه سيانور در معرض تشعشعات ماوراى بنفش خاصيت سمى بودنش را از دست ميدهد) با توجه به اين موارد بررسى دقيق آثار زيانبار مواد سمى يكى از اساسى ترين مطالعات سازمان در بررسى هاى زمين شناسى زيست محيطى معادن مى باشد.