فرمول محاسبه قیمت های سکه و طلا

MarkazeDarsDefault.jpg

فرمول ۱: بدست آوردن مظنه طلای ایران ۱۷ (۷۰۵) عیار از طریق انس جهانی

۹.۵۷۴۲  ÷ (قیمت یک دلار× قیمت یک انس طلا) = مظنه طلای ایران

فرمول ۲: بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق انس جهانی

۴.۲۴۹۲۷  ÷ (قیمت یک دلار× قیمت یک انس طلا) = قیمت یک عدد سکه تمام

فرمول ۳: برای بدست آوردن یک مثقال طلای ۱۸ (۷۵۰) عیار از انس جهانی

 8.999 ÷  (قیمت یک دلار× قیمت یک انس طلا) = قیمت یک مثقال طلای ۱۸ (۷۵۰) عیار

فرمول ۴ : قیمت یک گرم طلا با هر عیاری از روی مظنه بازار ۱۷ (۷۵۰) عیار

(۷۰۵×۴.۶۰۸ ) ÷ (× Au  مظنه) = قیمت یک گرم طلا با عیار Au

مثال: یک گرم طلای ۹۲۵عیار با مظنه روز ۶۱۳۵۵ تومان چه قیمت می‌شود؟  جواب: ۱۷.۴۷۰ تومان

فرمول ۵ : مقدار طلای قابل خرید با یک مقدار پول معین

 ( مظنهAu× ) ÷ (۷۰۵ × ۴.۶۰۸ × X ) = وزن طلای قابل خرید با X تومان پول و عیار) Au شمش یا آبشده(

مثال: با ۷۰۰۰۰۰۰ تومان و مظنه روز ۶۱۰۰۰ تومان، چند گرم طلا با عیار (۹۳۵) می‌توان خرید؟

جواب: ۳۹۸.۷۱۱ گرم

فرمول ۶. بالابردن عیار طلای پایین

– وزن طلای موجود = Wm

-عیار طلای موجود = Am

– عیار مورد نیاز مبنای استاندارد = As

-عیار طلا یا شمش اضافه شده برای عیار کردن   (We =    (We = Wm ×(As-Am) / (Ae – As

مثال: 200 گرم طلای عیار ۷۱۰ را با ۴۰ گرم طلای عیار ۹۵۰ می‌توان به عیار استاندارد ۷۵۰ رساند

فرمول ۷. پایین آوردن عیار طلای بالا:

–  وزن طلای موجود = Wm

– عیار طلای موجود = Am

– عیار مورد نیاز مبنای استاندارد = As

– وزن نقره، برنج یا مس مورد نیاز   We  =  

We = Wm×(Am-As)/As

مثال: 200گرم طلای عیار ۹۰۰ را با ۴۰ گرم مس می‌توان به عیار استاندارد ۷۵۰ رساند.