معرفی برترین برندهای الماس در جهان

Big-blue-diamond-730x548-1

برترین برندهای الماس

۱. Tolkowsky

۲. Lucida

۳. Leo

۴. Hearts on Fire

۵. Eighty-Eight

۶. Crisscut

۷. Eighternity

۸. Ashoka

۹. Lili

۱۰. Cento


 بهترین تراش های الماس

برترین برندهای جواهر، الماس و ساعت در جهان

۱. Round Brilliant

۲. Princess

۳. Cushion

۴. Asscher

۵. Radiant

۶. Emerald

۷. Oval

۸. Pear

۹. Marquise

۱۰. Heart