سنگ تورمالین

MarkazeDarsDefault.jpg

سنگ تورمالین به رنگهاى سیاه، سبز، صورتى و حتى به صورت بى رنگ وجود دارد.

سنگ تورمالین سبز به درمان مسمومیت هاى خونى، بیماریهاى عفونى، کم خونى و مجراى لنفاوى کمک میکند.
سنگ تورمالین اعصاب را آرام و قدرت تمرکز را زیاد میکند.
سرطان در مراحل اولیه اش توسط سنگ تورمالین مداوا میشود.
تفاوت جزئى در رنگ هاى سبز متنوع باعث درمان قلب بیمار میشود.
تورمالین سبز پیوندها را مستحکمتر و هماهنگى نظم و درک خانواده را زیاد میکند و ارتعاشات خلق و خوى را متعادل میسازد.
این سنگ مختص نشان قوچ (فروردین) است و متعلق به چاکراى قلب است.
سنگ تورمالین سیاه گردش خونى را فعال و قلب را تقویت میکند و باعث افزایش حس بویایى است.
این نوع تورمالین ما را در برابر نیروهاى منفى دنیوى و غیره حمایت میکند به همین دلیل باید آن را همیشه با خود داشته باشیم .
همچنین تورمالین سیاه میتواند در برابر حسادتها و رشک ورزیدن هایى که ما را احاطه کرده است در امان نگه دارد.
این سنگ تحت صورتهاى فلکى عقرب ( آبان ),قوچ (فروردین) قراردارد.
سنگ تورمالین آبى صاحبش را با جنس مونث سازگارتر میکند.
ریه ها، حنجره، غده تیروئید، هورمونها و سیستم ایمنى بدن را نیرو میبخشد.
مشکلات مربوط به تمرکز را رفع میکند و بیمایهاى روانى را تسکین میدهد.
تورمالین صورتى (روبلیت) سرگیجه را درمان میکند و حافظه و قلب را نیرو میبخشد.
بیماریهاى مربوط به ناخن ها و اعصاب را درمان میکند.
این سنگ براى درمان بعضى گونه هاى نازایى , بیماریهاى دستگاه تناسلى و مسائل مربوط به عادت ماهیانه است.
این سنگ نگرانی ها، سرخوردگی ها یا ناکامیهاى در ارتباطات و یا زندگیهاى مشترک بین زوج ها را از بین میبرد.
سنگ تورمالین صورتى به ما در اراده احترام به خود و قدرت بیان میدهد.
نیروى تمرکز را درما زیاد میکند و عوارض بیمارییهاى روان تنى را درمان میکند.
سنگ تورمالین نیروى عشق و دلباختگى را در ما بیدار و تنظیم میکند و نوسانات قوى براى شادى، شور و هیجان در زندگى را منتشر میکند.
تورمالین صورتى مختص علائم قوچ(فروردین) ترازو (مهر) و عقرب (آبان) است.