معدن طلای Unisel

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعیت

این معدن طلا در ناحیه Welkom در محدوده معدنیWitwatersrand در ایالت Free State آفریقای جنوبی واقع شده است.

– زمین شناسی

 ریف ها در معدن Unisel با شیب ۳۰ درجه نسبت به شرق قرار گرفته اند و دارای ساختارهای پیچیده ای به علت وجود گسل ها و وجود سیل ها در نزدیکی Basal Reef هستند.

 ریف های اصلی مورد معدنکاری در این معدن Basal Reef و Leader Reef هستند. Basal Reef به ۳ محدوده رخساره رسوبی تقسیم بندی شده است، طلا به طور متوسط تا بالا در این رخساره ها عمدتاً همراه با پیریت وجود دارد.

Leader Reef به صورت تفکیک شده بوسیله اطلاعات رسوبی محدود شده و توزیعی از عیارهای نامنظم را نشان میدهد.

– معدنکاری

این معدن طلا در سال ۱۹۸۴ درحدود ۱,۳۳۱,۰۰۰ تن کانسنگ و ۹,۰۶۳ کیلوگرم طلا تولید نموده است.

معدن Unisel یکی از معادن موجود در محدوده طلادار Free State که کاملاً بوسیله معادن مجاورش قابل دسترس نمی باشد.

معدنکاری در این معدن به صورت زیرزمینی انجام می گیرد. بیش از ۷۵% از معدن Basal Reef و درحدود ۲۵% از Leader Reefاستخراج انجام می گیرد. در گذشته از Middle Reef معدنکاری صورت میگرفته است. تغییرات ساختاری جدیدی در معدنکاری ایجاد شده و باعث کاهش فعالیت های معدنی گردیده است.