معدن طلای Unisel

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعيت

اين معدن طلا در ناحيه Welkom در محدوده معدنيWitwatersrand در ايالت Free State آفريقاي جنوبي واقع شده است.

– زمين شناسي

 ريف ها در معدن Unisel با شيب 30 درجه نسبت به شرق قرار گرفته اند و داراي ساختارهاي پيچيده اي به علت وجود گسل ها و وجود سيل ها در نزديکي Basal Reef هستند.

 ريف هاي اصلي مورد معدنکاري در اين معدن Basal Reef و Leader Reef هستند. Basal Reef به 3 محدوده رخساره رسوبي تقسيم بندي شده است، طلا به طور متوسط تا بالا در اين رخساره ها عمدتاً همراه با پيريت وجود دارد.

Leader Reef به صورت تفکيک شده بوسيله اطلاعات رسوبي محدود شده و توزيعي از عيارهاي نامنظم را نشان ميدهد.

– معدنکاري

اين معدن طلا در سال 1984 درحدود 1,331,000 تن کانسنگ و 9,063 کيلوگرم طلا توليد نموده است.

معدن Unisel يکي از معادن موجود در محدوده طلادار Free State که کاملاً بوسيله معادن مجاورش قابل دسترس نمي باشد.

معدنکاري در اين معدن به صورت زيرزميني انجام مي گيرد. بيش از 75% از معدن Basal Reef و درحدود 25% از Leader Reefاستخراج انجام مي گيرد. در گذشته از Middle Reef معدنکاري صورت ميگرفته است. تغييرات ساختاري جديدي در معدنکاري ايجاد شده و باعث کاهش فعاليت هاي معدني گرديده است.

بیشتر بخوانید :   اهمیت هوش مالی در کسب و کار 
ساسان سروشه

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*