استفاده از فرم HTML در php

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد فرم ها در html و نحوه استفاده و ارتباط آن ها در زبان php را به زبان ساده آموزش دهیم.

در واقع action برای ارائه لینک یا مرجعی است که کاربر را به یک صفحه دیگر هدایت می کند. اگر بخواهیم منطق تجاری (اسکریپت پی اچ پی) را از بخش ارائه (اسکریپت HTML) جدا کنیم و سپس از ویژگی action یک فرم استفاده کنیم، از پیچیدگی کد نویسی های حجیم کاسته می شود. زیرا تمام اسکریپت ها به صورت مجزا روی صفحه خودشان تعریف می شوند.

در متد POST فرم قبلی اسکریپت پی اچ پی و اسکریپت HTML روی همان صفحه تعریف می شود، بنابراین بخش طراحی را با خروجی برنامه نشان می دهد. اما ویژگی action اسکریپت HTML را روی یک صفحه مجزا تعریف می کند و منطق تجاری (اسکریپت PHP) روی صفحه مجزای دیگری تعریف می شود.

ایجاد فرم HTML با ویژگی action

ذخیره سازی آن به عنوان DesingVeiw.php

Enter your name

اسکریپت PHP

ذخیره سازی آن به عنوان Logic.php

$name=$_POST[‘n’];

echo “Welcome “.$name;

?>

ابتدا ما فرم را با استفاده از اسکریپت HTML ایجاد می کنیم. در این حالت یک تکست باکس را طراحی می کنیم تا ورودی را از کاربر بگیریم و نیز یک دکمه submit با مقدار (“show my name”) را طراحی کرده ایم. زمانی که کاربر نام را وارد می کند و بر روی دکمه ارسال کلیک می کند؛ مقدار تکست باکس به صفحه اسکریپت php تغییر مسیر داده می شود. زیرا ویژگی Action در این قسمت برای لینک گذاری استفاده شده است.

اطلاعاتی که توسط کاربر با استفاده از

$_POST[ ]

ارسال می شود و در یک متغیر محلی (name$) ذخیره می شود. اکنون متغیر محلی با رشته (“welcome”) الحاق می شود و چاپ می گردد؛ خروجی به صورت Welcome Sanjeev چاپ می شود.